Patrick kortfattat

Jag är en 1988 född Diplomingenjör och banplanerare, som bor i Alberga, Esbo. I min blogg skriver jag om politik, särskillt angående samhälls- och stadsplanering, samt rapporter om mina förtroendeposter.

Jag är kandidat i kommunalvalen 2021 på de grönas lista i Esbo med numret 141.

Hållbart boende

En växande stad, som Esbo, ska kunna erbujda sina invånare såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara boendealternativ. Bostäder ska byggas tillräckligt många för att möta behovet av en växande befolkning, men samtidigt måsta man sörja för att byggandet inte belastar klimatet eller lokala ekosystem.

Hållbar transport

Det sägs ofta att man kan inte bo i Esbo utan att äga en bil. Jag ser detta som ett tecken på misslyckad stadsplanering. Staden ska byggas så, att det är möjligt att uträtta sina dagliga ärenden med offentlig transport, till fots eller med cykel.

Avoin hallinto

Kommunen finns för oss alla, därför ska alla styrande dokument, riktlinjer, beslut och planer var tillgängliga dygnet runt, och utan villkor, med undantag av detaljer som lämnas ut för att skydda rätten till privatliv.

Patrickin pärstäkuva

CV

FörtroendepostÅr
Esbo stadsbildskommitté2017–2021
God man vid fastighetsförrättning2017–2021
medlem av byggnadsnämnden2013-2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *