På svenska

Patrick kortfattat

Jag är en 1988 född teknolog och infrastrukturplanläggare från Esbo. Jag representerar De Gröna i Esbo byggnadsnämnd.

Jag är född i Helsingfors och uppvuxen i Sockenbacka nära kommungränsen mot Esbo. Efter att ha avslutat IB-gymnasiet 2007 började jag mina studier inom väg- och trafikteknik och samhälls- och stadsplanering vid tekniska Högskolan, numera Aalto-universitetet. Jag har också avlagt utbytesstudier vid Danmarks Tekniska Universitet.

Livet nära Esbo och Helsingfors gräns har gett en uppfattning av hurdana utmaningar kommunernas det finns i att samordna kommunernas markanvändning och trafiklösningar. Mina studier har å andra sidan gett verktyg att lösa dessa problem. Jag har också fått vara med om att lösa dylika problem i mitt arbete som yngre järnvägsplanläggare på ett av de ledande konsultföretag i Finland inom infrastruktur.

På min fritid idkar jag bl.a. motion och amatörteater.

Teman

Kommunen lyssnar, kommunen frågar

De flesta medborgare uppfattar kommunalpolitik som något väldigt svårt att få reda på och som är svårt att påverka. Tills vidare har de tyvärr rätt.

Eitt Esbo gör sitt allt för att nysta upp administrativa trasslet mellan kommunerna, bryta ner mörkläggandets och icke-hörandets kultur och erbjuda medborgarna en direkt diskussionsmöjlighet med beslutsförberedarna och beslutsfattarna. Vi måste övergå från de obefintliga alternativens kultur till möjligheternas kultur.

Esbo på spåret

Esbo är känd för trafiklöningar som baserar sig på privatbilism, men 34,5% av alla hushåll i Esbo är bilfria.1 Andelen kunde var betydligt större, om inte stadens struktur skulle tvinga människor att sätta sig bakom hjulet. Esbo behöver Metron vid sidan av Västerleden, stadspendelbanan längs med Åbovägen och Spårjokern längs som ett alternativ för Ring I:an. Det ökade utbudet av kollektivtrafik gynnar också dem som av någon orsak inte kan använda den, eftersom vägarna delas av färre människor än förr.

Mer stad i Esbo

Bostadspriserna i Esbo har löpt amok. Bostadärnas realpriser har stigit 38,5% från året 20002. Staten har trots försök inte lyckats stävja efterfrågan av bostäder med sin regionpolitik, alltså måste Esbo möta utmaningen med att öka utbudet av bostäder. Ny, urban markanvändning måste planläggas i samband med kollektivtrafikenss huvudleder för att befolkningstillväxten inte sker på bekostnad av grön- och naturområdena i Esbo.

  1. (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/SYKE, Tilastokeskus Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Elinympäristön seuranta, 18.9.2012)
  2. Finlands officiella statistik (FOS): Bostadspriser [e-publikation].
    ISSN=1798-2707. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2012].
    Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ashi/index_sv.html.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Laskentatehtävä *