Yksiöitä perämetsiin ja muita PK-seudun pysäköintinormien järjettömyyksiä

Kiinnitin muutama kuukausi sitten huomiota siihen, että Espoossa jätetään paljon rakennuslupahakemuksia pienasuntopainoitteisille taloyhtiöille verraten syrjäissä paikoissa. Kuvittelisi nimittäin pienille asunnoille olevan vakaammin kysyntää keskeisillä paikoilla.

Kun tarkemmin tutkin asiaa, huomasin, että taustalla taitaa olla se tavallinen markkinahäiriö, eli pysäköintinormi. Pysäköintipaikkojen rakentaminen on kallista, joten rakennuttajat pyrkivät yleensä maksimoimaan myytävän kerrosalan pysäköintipaikkaa kohden. Tätä säädellään vaatimalla pysäköintipaikka tiettyä kerrosneliömetrimäärää kohden.

Kun tämä yhdistetään pääkaupunkiseudun kuntien pysäköintinormeissa yleiseen määrälliseen perälautaan, joka määrää pysäköintipaikkojen vähimmäislukumäärän asuntoa kohden, saadaan kullakin alueella tehokkain asuntokoko kertomalla pinta-ala- ja lukumääränormi keskenään. Pysäköintinormi alkaa siis vahingossa säädellä myös asuntojen kokoa.

Alla olevassa taulukossa näkee tuloksen. Helsingin normit (jotka muuten vaativat koko kaupunkiin melkein yhtä paljon pysäköintiä kuin Espoo ja Vantaa) johtavat seudun suurimpiin asuntoihin, kun taas Vantaan asukaspysäköinnin normikokeilu 2014–2018 on suosinut varsin pieniä asuntoja.

Espoossa ohjausvaikutus on joukon omituisin, sillä se ohjaa rakentamaan pieniä asuntoja mahdollisimman kauas joukkoliikenteestä. Ilmiö on lievemmässä muodossa tunnistettavissa myös Vantaalla. Ohjausvaikutus on tuskin toivottu, sillä jos pienten asuntojen suosio jostain syystä hiipuu tulevaisuudessa, näistä asunnoista tulee syrjäisen sijaintinsa vuoksi erityisen vaikeita myydä.

Mitä sitten asuntojen pysäköintimitoitukselle pitäisi tehdä?

Helsingissä ainakin pitää höllentää mitoitusta reilusti. On nimittäin järjenvastaista, että Punavuoressa vaaditaan lähes yhtä paljon pysäköintiä kuin Matinkylässä. Helsingin valtuustostrategiaan kirjattu linjaus siirtyä markkinaehtoiseen pysäköintiin toivottavasti tuo helpotusta tilanteeseen.

Vertailun vuoksi, Tukholmassa ei käytetä pinta-alanormia ollenkaan, vaan pysäköintimitoitus ilmoitetaan vain pysäköintipaikkojen määränä asuntoa kohden. Vaadittu lukumäärä vaihtelee suunnilleen välillä 0,2–0,7. Oslossa toimitaan samoin, mutta ydinkeskustassa ei ole lainkaan vähimmäisvaatimusta, pelkkä enimmäismäärä. Kööpenhaminassa taas ei ole lukumäärällistä perälautaa, vaan pelkkä pinta-alanormi joka on joko 1 ap/200 m² tai 1 ap/250 m², riippuen etäisyydestä juna- tai metroasemalle. Kööpenhaminassa on myös parkkipaikkakatto, 1 ap/100 m².

Tästä opimme myös, että parkkinormissa autopaikan jakajaksi kannattaa valita joko kerrosala tai asunto, mutta ei molempia, sillä se johtaa asuntojen kokojen piilosääntelyyn.

Kategoriat: Tiedotteet | Avainsanoina , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Yksiöitä perämetsiin ja muita PK-seudun pysäköintinormien järjettömyyksiä

Rakennuslautakunnan päätökset 24.11.20163 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti (Kh)

Kuukausiraporttien tärkein anti on tulostavoitteiden toteutuminen:

 • Sitova toimintakate ei toteudu tilanteessa 31.10.2016. Poikkeama -0,813 milj. euroa. Valtuuston talousarviossa määräämä miljoonan toimintakatetavoite on osoittautunut vähän ylioptimistiseksi tavoitteeksi suurten julkisten rakennushankkeiden vähetessä. Maksukorotuksiin alkaa olla painetta, mikäli tavoite pysyy myös ensi vuonna näin korkealla.
 • Palvelujen laatu on helmikuussa 2016 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vuoden 2015 tasolla.
 • Hakemuksista noin 85 % on käsitelty arvioituun päätöspäivämäärään mennessä. Viranhaltijapäätökset ovat pysyneet 100 %:sesti. Lukuun eivät sisälly luvat, joiden oikeuskäsittely on kesken.
 • Sähköisesti jätettyjen hakemusten määrä on noin 54 prosenttia kaikista hakemuksista. Nousua on edellisestä raportointikerrasta 2% .
 • A- tai B-energialuokkaa olevien hankkeiden määrä on 54 prosenttia.

6 Postilaatikon sijoittamista koskevan määräyksen antaminen

Nöykiöläisen pientalon omistajat ovat hakeneet postilaatikon sijoituspäätöstä, jonka nojalla postilaatikko sijoitettaisiin heidän ajoliittymänsä viereen eikä toiselle puolelle katua, kuten Posti on osoittanut.

Postin osalta kyse lienee siitä, että postilaatikoiden sijaitessa samalla puolella tietä postinkanto nopeutuu. Postilaki ei oikein anna tässä kättä pidempää kumota osoitusmääräystä, koska kyseinen katu on vähäliikenteinen umpikatu ja sijoituspaikka on Postilain mukainen.

7 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 HURRAA-tunnustuspalkinnon jakaminen

HURRAA! -tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinto myönnettiin äänestyksen jälkeen Aalto-yliopiston Harald Herlin-oppimiskeskukselle, eli entiselle Pääkirjastolle. Peruskorjauksessa on taitavasti parannettu merkittävän arvorakennuksen esteettömyyttä ja päivitetty rakennus vastaamaan nykyajan tarpeita.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2015-1809

Oikaisuvaatimus koskee takan poistamista, joka on epähuomiossa jäänyt suunnitelmiin. Kyseessä on kuitenkin asiakirjojen merkintävirhe, joka ei ole oikaisuasia, vaan muutoslupa-asia. Hakijoita kehotetaan hoitamaan asia rakentamisenaikaisena muutoksena.

Päätös pysytettiin.

9 Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-asia, 2016-1718, Ulappakatu 2 02320 ESPOO

Liikekeskus Lippulaivan väistötilan rakennusluvan yhteydessä myönnettyä aloitus oikeutta haetaan muutettavaksi. Aloittamisoikeus koskee nykyisellään perustusten tekemistä aloittamiselle asetettua 350 000 euron vakuutta vastaan.

Tilapäisen liikerakennuksen rakentamistyöt on suunniteltu toteutettavaksi vaakasuuntaisesti siten, että aloituspäässä rakennusta rakennetaan valmiiksi asti, kun loppupäässä vielä rakennetaan perustuksia. Luvan 16-1370-A yhteydessä myönnetty aloittamisoikeus ei oikeuta rakentamista harjakorkeuteen asti ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1056, Koukkuniemenportti 6 02230 ESPOO

Lupa koskee kahden rivitalon, kahden paritalon, kolmen omakotitalon ja kahden talousrakennuksen rakentamista sekä asuinpientalon, autotallin ja vajan purkamista, sekä aloittamisoikeutta.

Kaupunginmuseo on esittänyt huolensa tontilla sijaitsevan, ilmeisesti Villa Karina tunnetun rakennuksen purkamisesta. Rakennusta ei kuitenkaan ole vuonna 1982 hyväksytyssä kaavassa merkitty suojelluksi, joten rakennusluvan epäämselle ei ole kaavallisia perusteita. Kaupunginmuseolle voitaneen lupaehdoissa edellyttää mahdollisuus varata tilaisuus rakennuksen dokumentointiin ennen purkutöiden aloitusta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1438, Pyyntitie 1 02230 ESPOO

Yhdeksänkerroksinen asuinkerrostalo Matinkylään. Asemakaavasta on pieniä poikkeamia rakennetusta alueesta ja polkupyöräpaikoista (vaatimus 518 kpl, esitetty 506 eli 2% vajaus).

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1439, Pyyntitie 1 02230 ESPOO

10-kerroksinen asuinkerrostalo Matinkylään, edellisen viereen, osana samaa hanketta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1554, Niittytaival 7 02200 ESPOO

Maanalaisen autohallin osa Niittykumpuun.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1582, Perilänniitty 2 02600 ESPOO

8-kerroksinen kerrostalo Vermoon. Rakennusten muotokieli on yllättävän 60-lukulainen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1596, Vanhan-Mankkaan tie 17 02180 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Lupa koskee Mankkaan koulutontilla sijaitsevan terveysaseman (2 / 7898) käyttötarkoituksen muutosta päiväkodiksi (päiväkoti Purola), jossa säilyy myös oppilashuollon tiloja, rakennuksen kosteusvaurioiden korjaustöitä ja taloteknisiä muutostöitä sekä pihavaraston rakentamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 Laajennuslupa-asia, 2016-1635, Tietotie 2a 02150 ESPOO

Haetaan lupaa Aalto-yliopiston rakenteilla olevan uuden päärakennuksen (101792024N) laajentamiseksi sekä rakennustöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta. Kyseessä on siis uuden ARTS-rakennuksen suunnitelmien täydennys 2. vaiheen mukaiseksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 24.11.2016

Rakennuslautakunnan kokous 30.6.20163 Rakennuslautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2017 - 2019

Vuoden 2017 talouskehyksen valmistelu on jo alkanut. Varsinaisia päätöksiä talouskehyksestä tehdään elo-syyskuun aikana. Rakennuslautakunta on vuoden 2015 alusta ollut nettobudjetoitu yksikkö, joten tuleva talousarvio määrittää sille sitovan katteen, ottamatta kantaa tuloihin ja menoihin. Kate on viime vuosina ollut noin miljoonan luokkaa.

Rakennuslautakunnan suurimpia haasteita lähivuosina tulee olemaan nykyisen henkilökunnan eläköityminen.

4 Rakennuslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista

Tarkastuslautakunnalla ei ollut erityistä huomautettavaa rakennusvalvonnan toiminnasta. Asiakastyytyväisyys on parantunut kautta linjan ja arvioidut käsittelyajat pitivät 84 % tapauksista.

Viranhaltijapäätösten määräajaksi on asetettu kaksi kuukautta ja lautakunnan kannanottoa vaativien lupien käsittelyajaksi kolme kuukautta. Yleisin syy ylityksiin on tarvittavien asiakirjojen puuttuminen.

5 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle muutoslupaa koskevastavalituksesta, lupatunnus 2015-1691, kiinteistö 49-54-4-2, Kutojantie 10, 02630 Espoo

Lausunto koskee 21.4.2016 tehtyä muutoslupaa, johon lisättiin lupaehto, ettei rakennuksessa saa majoittaa enempää kuin 400 turvapaikanhakijaa. Jätin k.o. lupaehdosta eriävän mielipiteen, koska se on tulkintani mukaan Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustumaton sekä yhdenvertaisuuslain ja maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen.

Hyväksyttiin esituyksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-616, Ahertajankuja 3 02100 ESPOO

Lupa koskee viisikerroksisen asuinkerrostalon ja autohallin osan rakentamista Tapiolan terveyskeskusta vastapäätä olevalle tontille. Luvan yhteydessä haetaan lupaa lykätä väestönsuojan rakentamista viidellä vuodella. Rakennus on osa yhteensä kuuden talon ryhmää.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-727, Harmaaniityntie 5 02780 ESPOO

Vanhusten palveluasumisyksikkö (Harmaaniityn palvelukoti, 1).

Hakemuksessa on haettu vähäisenä poikkeamisena lupaa käyttää puuta julkisivumateriaalina Suomen rakennusmääräyskokoelman ulkoseinämateriaalia koskevasta paloturvallisuusmääräyksestä poiketen. Poikkeamista perustellaan automaattisella sammutuslaitteistolla.

Toisena vähäisenä poikekamisena on haettu mahdollisuutta rakentaa osa katettavaksi määrtyistä pysäköintipaikoista kattamattomina.
Asemakaava edellyttää, että kaavamerkinnän p pysäköimispaikka alueella kadun puoleiset autopaikat tulee kattaa katoksin. Ko. hankkeen autopaikat muodostavat tontille kaavan edellyttämän istutuksin rajatun alueen, jonka sijainti on etäällä kadusta. Lähinnä katua olevia autopaikkoja ei ole katettu, mikä voidaan hyväksyä vähäisenä kaavapoikkeamana.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1274, Harakantie 14 02650 ESPOO

Viisikerroksinen asuinkerrostalo Leppävaaraan. Hankkeella on poikkeamispäätös, joka sallii viisikerroksisen kerrostalon rakentamisen nelikerroksisen rakennusken kerrosalalle.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1851, Magneettikatu 5 02330 ESPOO

7-kerroksinen asuinkerrostalo Saunalahteen.

Hakemuksessa haettiin vähäisenä poikkemisena korotusta yhteistilojen lisärakennusoikeuteen, koska talossa on paljon pieniä asuntoja, jotka vaativat enemmän yhteistiloja kuin suuret. Vähäisiä poikkeamisia haetaan myös julkisivumateriaalimääräyksistä. Näille on kaupunkikuvatoimikunnan puolto.

Vedettiin pois listalta puuttuvien asiakirjojen vuoksi.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-808, Kauppakumppanintie 2 02780 ESPOO

Kolme luhtitaloa Kauklahteen. Luvassa haetaan vähäisenä poikeamisena kevennystä autopaikkojen määrästä. Paikkoja tulisi 53, eli 1,06 ap/as kun kaava edellyttäisi 60 ap, eli 1,2 ap/as.

Hyväksyttiin esityksen mukaan

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-965, Juvanmalmintie 13 02970 ESPOO

Haetaan lupaa kahden varastorakennuksen rakentamiselle Rajamaalle, Vantaan rajan läheisyyteen, sekä olemassa olevan varastokatoksen muuttamiselle.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Laajennuslupa-asia, 2016-526, Matinkallio 7 02230 ESPOO

Jo myönnettyyn lupaan haetaan muutosta, jossa asuntojen lukumäärää vähennetään 35:ä 30:n asuntokoon kasvattamiseksi. Kerrosala kasvaa 12 m².

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

13 Muutoslupa-asia, 2016-682, Nuijalantie 11 02630 ESPOO

Haetaan lupaa muuttaa Leipomo- ja toimistorakennus postin lajittelutilaksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Purkamislupa-asia, 2016-648, Niipperintie 31 02920 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Espoon Tilapalvelut-liikelaitos on poistanut Niipperin koulun opetuskäytöstä sen sisäilmaongelmien takia. Koulun korjaaminen on arvioitu niin riskialttiiksi, että sen purkamiselle on päätetty hakea lupa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Kaupunkikuva-arkkitehdin viran (vakanssinumero 104011) vakinainen täyttäminen rakennusvalvontakeskuksessa.

Rakennuslautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeutta päätökseen.

16 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset:

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 30.5.2016

Dnro 00038/15/4119, Espoon Dno 4412/2014.

Asia: Rakennusrasitteita koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan:

Espoon rakennuslautakunta 20.11.2014 § 179

Asian vaiheet:

Espoon kaupungin 12. Kaupunginosan korttelin 12002 tontin 8 omistaja on pyytänyt hakemuksessaan, että sille perustetaan ja rekisteröidään rakennusrasitteena pysyvä oikeus sijoittaa ja pitää Espoon kaupungin 12. Kaupunginosan korttelin 12002 tontille 16 rakennetussa pysäköintirakennuksessa 64 kpl autojen pysäköintipaikkoja autojen säilytystä ja pysäköintiä varten.

Espoon rakennuslautakunta on 20.11.2014 § 179 päätöksellä päättänyt perustaa pysyvän rasitteen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 8.6.2016

Dnro 00145/16/4113, Espoon Dno 4605/2015, rakennuslupa 2015-1286.

Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan:

Espoon rakennuslautakunta 10.12.2015 § 184

Asian vaiheet:

Lupatarkastaja on myöntänyt 8.10.2015 rakennusluvan yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle Espoon 60. Kaupunginosa (Laaksolahti) korttelin 191 tontilla 20.

Espoon rakennuslautakunta on 10.12.2015 § 184 päätöksellä hylännyt rakennusluvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki rakennuslupaan liittyviä muutosvaatimuksia. Hallinto-oikeus hylkää rakennuslautakunnan päätöstä koskevan valituksen.


Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 30.6.2016

Rakennuslautakunnan kokous 2.6.20163 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 huhtikuun seurantaraportti

Huhtikuun 2016 seurantaraportti ei ole kovin yllättävä. Menot ja tulot näyttävät pysyvän suunnilleen budjetissa. Lupakäsittelijöiden arvioimien käsittelyaikojen pitävyys on noin 83%, viranhaltijapäätösten kohdalla 100%.

Henkilökunnan eläköityminen lähivuosina ja sähköisen asionnin käyttöönotto ovat edelleen vakioaiheita.

4 Rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakertomus 2015

Käsittelee pitkälti samoja aiheita kuin edellinen kohta.

5 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2015

Vammaisasiamiehen selvityksessä positiivisia asioita olivat mm. lisääntynyt kiinnostus jälkiasennushisseihin, joilla saadaan asuntokantaa esteettömäksi.

Erityisesti julkisten tilojen estettömyydessä on kuitenkin parannettavaa ja on masentavaa lukea, etteivät toimipisteiden esteettömyyskartoitukset ole edenneet.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-83, 02130 ESPOO

Lupa-arkkitehti on myöntänyt kaksikerroksisen hirsirakenteisen omakotitalon ja siihen liittyvän autokatoksen rakentamiseen, puiden kaatamiseen sekä maalämpökaivon poraamiseen. Rakennusluvassa tontille on osoitettu rasitteen mukainen kolmen kiinteistön yhteinen jäteaitaus.

Naapurikiinteistön omistajat olivat huomauttaneet suunnitelmissa esitetystä jäteaitauksesta ja edellyttäneet sen rakentamista katettuna jätekatoksena. Jätekatoksen tulisi olla ovella suljettava ja sen ilmanvaihto tulisi järjestää siten, ettei hajuhaittaa synny. Luvanhakija oli antamassaan vastineessa todennut haluavansa toteuttaa jätteidenkeräyspaikan aitauksena ja suunnitelleensa aitauksen sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin sopeutuu ympäristöön.

Naapurikiinteistön omistajat olivat antamassaan huomautuksessa edellyttäneet, että autokatoksen päällä olevalle parvekkeelle suunniteltua korkeaa seinäkettä on ympäristöön sopimattomana madallettava tavanomaista kaidetta vastaavaksi rakenteeksi. Luvanhakija oli antamassaan vastineessa todennut, että seinäkkeen pääasiallinen tehtävä on antaa näkösuojaa ja toimia kantavana rakenteena kulmaan rakennettavalle säältä suojaavalle katokselle. Seinäkettä oli osittain madallettu huomautuksen johdosta.

Päätös pysytettiin.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2016-410, 02330 ESPOO

Lupa-arkkitehti on 21.04.2016 hyväksynyt muutoslupahakemuksen koskien luvan rakennusaikaisia muutoksia. Muutoksessa mm. varastotila, johon alkuperäisessä luvassa käytettiin asemakaavan sallima lisärakennusoikeus, on muutettu kellaritilaksi ja lisärakennusoikeus on käytetty 2. kerroksen tasolle sijoitettuun viherhuonetilaan.

Muutosluvassa hakija on esittänyt asuintilojen ja viherhuoneen välisen seinän varauksena. Lupapäätökseen on kirjattu lupamääräys, jonka mukaan ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee viherhuoneen ja olohuoneen välille rakentaa seinä tai liukulasiseinä, jonka lämmöneristysominaisuudet on esitetty rakennesuunnitelmissa ja viherhuoneen ilmanvaihtoratkaisujen tulee olla esitettyinä LVI-suunnitelmissa. Muilta osin lupa on myönnetty alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin

Luvan hakija on jättänyt 27.4.2016 oikaisuvaatimuksen, jossa on esitetty kolme vaatimusta: Lupahakemukseen tulee lisätä puuttuvat toimitetut liitteet, päätöksen kohtaa lisäselvitykset ja poikkeukset tulee muuttaa ja viherhuonetta koskeva lupamääräys tulee poistaa kokonaan tai muuttaa.

Espoossa vakiintuneen käytännön mukaisesti asemakaavoissa erikseen annettu viherhuoneen kerrosala (lisärakennusoikeus) on erotettava pääkäyttötarkoituksenmukaisesta kerrosalasta ja viherhuoneen ja asuintilojen välisten rakennusosien tulee täyttää vähintään lämpimän tilan rakenteiden väliset lämmönläpäisykertoimen U-vertailuarvot ja tilan ilmanvaihto tulee suunnitella ja rakentaa vaatimusten mukaisesti.

Päätös pysytettiin

9 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-441, 02230 ESPOO

Matinkylässä kahdella vierekkäisellä tontilla vuorotellen luvatta säilytettävä 59 m² parakkirakennus palaa taas käsiteltäväksi.

Lupainsinööri on 7.4.2016 hylännyt tilapäisen rakennusluvan parakkirakennuksen ja pressutallin sijoittamiselle viideksi vuodeksi Espoon Matinkylässä sijaitsevalle kiinteistölle.

Parakkirakennus on tuotu paikalle luvatta 1996 ja saanut tilapäisen rakennusluvan 1998. Lupa on rauennut 2001. Uutta tilapäistä lupaa on haettu 2003, mutta hakemus on hylätty. Hylkäyksestä tehty valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa 2004 ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2005. Omistaja velvoitettiin poistamaan rakennus vuonna 2006.

Vuonna 2009 valvontarakennusmestari totesi, että parakkirakennus on siirretty viereiselle tontille. Parakkirakennukselle uudella sijaintipaikallaan haettu tilapäinen rakennuslupa hylättiin 2010. Oikaisuvaatimus hylättiin lautakunnassa ja siitä tehdyt valitukset Helsingin hallinto-oikeudessa samana vuonna ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2011.

Rakennuslautakunta määräsi 2013 tekemällään päätöksellä poistettavaksi luvattoman parakkirakennuksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen 2015.

Naapurin toimenpidepyynnön johdosta kiinteistölle 5.8.2015 tehdyllä katselmuksella todettiin, että kiinteistöllä ollut parakkirakennus on siirretty takaisin viereiselle kiinteistölle. Hakijaa on kehotettu poistamaan parakkirakennus ja sen yhteyteen rakennettu pressuhalli kiinteistöltä 31.12.2015 mennessä tai pressuhallin osalta vaihtoehtoisesti hakemaan lupaa 31.12.2015 mennessä.

Oikaisuvaatimus koski tilapäisen rakennusluvan hylkäävää päätöstä. On kohtalaisen selvää, ettei rakennusta säilytetä tilapäisesti, eikä tilapäisten rakennuslupien kejuttaminen ole lupamuodon tarkoitus.

Päätös pysytettiin äänestyksen jälkeen, äänin 4-3.

10 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2016-580, Maakirjantie 8 02250 ESPOO, Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus ym.

Lupa-arkkitehti on myöntänyt 4.5.2016 toimenpideluvan viideksi vuodeksi pysäköintialueelle, jolle esitetään toteutettavaksi 51 autopaikkaa, jotka jakautuvat kahdelle tasolle kahteen pysäköintikampaan (23 ap + 28 ap) sekä rakentamista valmistelevien töiden, mm. puiden kaatamisen, aloittamisoikeudelle ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Kohde sijaitsee osoitteessa Maakirjantie 8, 02250 Espoo. Pysäköintialueella vastataan Suurpellon eteläosista tulleeseen pysäköintipaikkojen vähäisyyttä koskevaan palautteeseen.

Suurpelto-seura ry on tehnyt päätöksestä 13.5.2016 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan muutosta päätökseen siten, että lupa myönnettäisiin vain ainoastaan toisen, lähempänä katua olevan, pysäköintikamman toteuttamiseen 23 autopaikalle. Vaatimuksen mukaan toinen pysäköintikampa ja sen vaatima ajoyhteys tontilla ovat tarpeettomia ja edellyttävät lähes koko puuston kaatamista.

Kysymys on hankala, koska vaikka kannatan vaatimusta, kyseessä on rakennettavaksi esitetyn tontin rakennusalalle sijoittuva hanke. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekjöistä yksikään taho ei ole valituskelpoinen, sillä vakiintuneen käytännön mukaan naapurin ollessa asunto-osakeyhtiö, valitus tulee jättää ASOy:n nimissä, ei yksittäisen asukkaan.

Ei myöskään ole sanottua, että toista pysäköintikampaa rakennetaan, sillä kaupunkitekniikan keskuksesta todettiin, että kohde toteutetaan mieluiten mahdollisimman pienin kustannuksin.

Päätös pysytettiin äänin 5-3.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-381, Tillinmäentie 31 02330 ESPOO

Kuusi kaksikerroksista luhtikäytävätaloa varastorakennuksineen Kattilalaaksoon.

Hankkeella on poikkeamispäätös asemakaavasta, joka mahdollistaa mm. seuraavat poikkeamiset:
- asunnot sijoittuvat päällekkäin (asuintalot kaksikerroksisia luhtitaloja)
- autopaikat sijoittuvat keskitetysti yli 10 auton ryhmiin
- pysäköintiä ei ole järjestetty asuntojen yhteyteen
- suojavyöhykkeelle sijoittuu myös katoksettomia autopaikkoja
- autokatokset sijoittuvat 4 metrin etäisyydelle Tillinmäentien puoleisesta tontin rajasta
- jätekatos ja varastorakennuksia sijoittuu osittain suojavyöhykkeelle
- tonttiliittymä sijoittuu osin Joukinahon jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle katualueelle

Hanke on luhtikäytävätalo, joten toiseen kerrokseen ei ole esteetöntä pääsyä. Hissin jälkiasennusmahdollisuus on kuitenkin huomioitu, mikä on positiivista.

Merva Mikkola esitti luvan hylkäämistä, vedoten luhtikäytävätalojen esteellisyyteen. Esitys raukesi kannattamattomana. Lupa hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-6, Keelkorvenkuja 7 02210 ESPOO

31.3.2016 käsitellyn kohteen täydentävä kohde, kaksi kellarillista, viisikerroksista asuinrakennusta ja kaksi kellarillista nelikerroksista asuinrakennusta sekä maanalainen pysäköintihalli.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-250, Kurjenkellontie 1 02270 ESPOO

Haetaan lupaa päivittäistavarakaupan ja sivukaupan sekä näiden yhteisiä tiloja käsittävän liikerakennuksen rakentamiseen sekä tontilla sijaitsevan toimisto-, korjaamo- ja varastorakennuksen purkamiseen uudisrakentamisen tieltä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-371, Postipuuntie 2 02650 ESPOO

Haetaan lupaa asuinkerrostalon ja kahden pyöräkatoksen rakentamiselle sekä meluaidalle ja vanhan toimistorakennuksen purkamiselle.

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

15 Muutoslupa-asia, 2016-591, Itätuulentie 1 02100 ESPOO

Haettu lupa koskee toimistorakennuksen 2. ja 3. kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muuttamista Omnian aikuislukion ja työväenopiston opetustilaksi tilapäisenä viideksi vuodeksi.

Autopaikkoja varataan kiinteistön käyttöön 110 kpl, joista kaksi on le-paikkoja. Lukumäärä ei vastaa asemakaavan vaatimusta, mutta vastaa uusien kaavojen vaadetta sekä toimisto- että opetustilojen osalta. Luvan liitteenä on Espoon kaupunkisuunnittelujohtajan 04.05.2016 päivätty puoltava lausunto.

Poikkeamia voitaneen pitää vähäisinä. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-667, Juvanmalmintie 13 02970 ESPOO

Yksikerroksinen varasto- ja toimistorakennus Kalajärvelle. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

17 Laajennuslupa-asia, 2016-840, Vanha Kirkkotie 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy

Länsimetro hakee lupaa metron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamista palvelevan Sammalvuoren varikon työ- ja huoltotunnelin muutokselle ja laajentamiselle.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

18 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Lautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeutta lupavalmistelijan viran täyttämisasiassa.

19 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavan päätöksen:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 20.4.2016

Dnro 4061/1/15, Espoon Dno 1517/2015, rakennuslupatunnus 2015-47.

Asia: Rakennuslupaa koskeva valituslupahakemus

Päätös, jota valituslupahakemus koskee:

Helsingin hallinto-oikeus 13.11.2015 nro 15/0975/5

Asian vaiheet:

Espoon rakennuslautakunta on 7.5.2015 § 61 päätöksellä hylännyt muutoksenhakijan oikaisuvaatimuksen Espoon kaupungin lupa-arkkitehdin päätöksestä.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:

Valituslupaa ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.


Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 2.6.2016

Rakennuslautakunnan kokous 21.4.20163 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO

Edellisessä kokouksessa pöydätty muutoslupa-asia palasi käsiteltäväksi. Esittelyn jälkeen aiheesta käytiin varsin kiivas keskustelu, joka keskittyi lähinnä rakennuksessa harjoitettavan turvapaikanhakijoiden majoitustoimintaan.

Pekkanen Juutisen kannattamana ehdotti lupaan lisättäväksi lupaehdon, joka rajoittaa rakennukseen vastaanottokeskustilanteessa sijoitettavien henkilöiden lukumäärään 400 henkilöön kuten Länsi-Uudenmaan poliisi- sekä pelastuslaitos ovat lausunnoissaan suositelleet. Äänestyksessä hyväksymistä esittävää pohjaa vastaan ehdotus voitti 7-2.

Jätin asiasta eriävän mielipiteen, koska tällainen yhtä tiettyä käyttäjäryhmää koskeva rajoitus on nähdäkseni yhdenvertaisuuslain vastaisena laiton. Rakennuslautakunta voi perustaa päätöksensä vain rakennuksen ominaisuuksiin, kuten paloturvallisuuteen, jolloin määräykset koskevat joko kaikkia mahdollisia käyttäjiä.

4 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan  työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A

Lupainsinööri on 8.3.2016 hylännyt rakennushankkeeseen ryhtyvän henkilön hakemuksen rakennusmestarin (AMK) koulutuksen saaneen henkilön hyväksymiseksi kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi. Päätöksen perusteluissa on todettu, että toimitetun aineiston perusteella työnjohtaja ei täytä rakennushankkeen työnjohtajalta edellytettyä kelpoisuusvaatimusta.

Vastaavaksi työnjohtajaksi haettu henkilö on koulutukseltaan rakennusmestari (AMK) rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtonaan infrarakentaminen. Hän on valmistunut helmikuussa 2016.

Hakija on lupahakemuksen liitteinä olevien työtodistusten mukaan toiminut rakennusalalla 11 kk maalaus- ja rakennusmiehenä (vuosina 2011-2012) ja vesihuoltolaitoksella harjoittelijana 2,5 kk. Hänellä on täten riittämätön kokemus rakennusalalla ja ei kokemusta rakennustyön johtamisesta.

Päätös pysytettiin.

5 Purkamislupa-asia, 2016-123, Hyljeluodontie 5 02270 ESPOO,

Haettiin lupaa purkaa varikkorakennus, peltihalli ja roskakatos sekä aluetta ympäröivä aita portteineen.

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-157, Suviniitynkatu 2 02770 ESPOO

Haettiin lupaa rakentaa viisikerroksinen pysäköintilaitos, jonka kellariin sijoittuu S2-luokan väestösuoja. Pysäköintilaitos toteutetaan avoimena autosuojana.

Laitoksessa on 241 autopaikkaa ja väestönsuojatilaa 1160 henkilölle.

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-161, Hirsalantie 6 02600 ESPOO

Haettiin lupaa kolmen rivitalon ja kolmen autokatoksen rakentamiselle sekä rakennustöiden aloittamiselle maanrakennus- ja perustustöiden osalta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Uusia asuntoja hankkeessa on yhteensä 21 kpl.

Kohteessa haettiin lupaa poiketa korttelisuunnitelmasta rakennusmassojen sijoittumisen ja rakennusalan ylitysten osalta. Poikkeamat voitiin katsoa vähäisiksi. Autopaikkoja rakennetaan poikkeamispäätöksen mukaisesti 1.2 ap asuntoa kohti eli yhteensä 25 ap, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-164, Friisinmäentie 19 02600 ESPOO

Kohde sijaitsee edellisen vieressä ja on saman hakijan kohteena hyvin samantyyppinen. Hyväksyttiin niin ikään esityksen mukaan.

9 Laajennuslupa-asia, 2016-175, Niittymäentie 7 02200 ESPOO

Lupa heattiin toimistorakennuksen muutokseen. Ullakon tasolla saunaosastoa ja ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan, kellariin lisätään pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa, tehdään sisätila-, julkisivu- ja paloteknisiä muutoksia sekä uusitaan vesikatto kokonaisuudessaan.

Hyväksyttiin esuityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-308, Kirjanpitäjänkuja 5 02770 ESPOO

Haettiin lupaa viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiselle. Uusia asuntoja on yhteensä 81 kpl. Kohde on tarkoitettu 18-29-vuotiaille nuorille ensiasunnoiksi.

Kohteelle tulee huomattavan vähän autopaikkoja. Hankkeelle on myönnetty 3.12.2015 Kaupunkisuunnittelukeskuksen poikkeamispäätös 2015-1471-S. Nuorisoasumiseen kohdennettu hanke poikkeaa asemakaavasta autopaikkamitoituksen osalta siten, että autopaikkoja toteutetaan kahdeksan, kun asemakaava edellyttää tontille 32 autopaikkaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat päätökset:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.4.2016

Dnro 641/1/15, Espoon Dno 3706/2014, rakennuslupatunnukset 2014-1597, 2014-1599, 2014-1657 ja 2014-1659.

Asia: Rakennuslupapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan: Espoon rakennuslautakunta 20.11.2014 § 188-191 myöntänyt Espoon kaupungille rakennusluvat Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden rakentamista palvelevien Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Kaitaan työ- ja huoltotunneleiden rakentamiseen. Samalla on myönnetty oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen lupien lainvoimaiseksi tuloa.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta valittajien vaatimuksen rakennuslautakunnan päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 7.4.2016

Dnro 01926/16/4113, Espoon Dno 504/2016, rakennuslupatunnus 2016-25.

Asia: Vaatimus rakennusluvan aloittamisoikeuden kumoamiseksi

Päätös, josta valitetaan: Espoon rakennuslautakunta 11.2.2016 § 15

Lupatarkastaja on myöntänyt 8.10.2015 rakennusluvan 2015-1286 yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle Espoon 60. kaupunginosan korttelin 191 tontilla 20 sekä vakuutta vastaan aloittamisoikeus perustusten osalta.

Rakennuslautakunta on 10.12.2015 (§ 184) hylännyt rakennusluvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Rakennuslautakunta on 11.2.2016 § 15 päättänyt antaan MRL:n 144 §:n nojalla vakuutta vastaan oikeuden rakennusluvan mukaisten rakennustöiden suorittamiseen kokonaisuudessaan ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Valituksessa esitetyt vaatimukset: Valittaja on vaatinut 11.2.2016 annetun aloittamisluvan kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen.

Päätös on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Nuorisovaltuuston vuoden 2016 lautakuntaedustajat

Nuorisovaltuuston uusi kausi on alkanut maaliskuun alussa. Uudessa nuorisovaltuustossa on 40 varsinaista jäsentä. Iältään he ovat 13-18 -vuotiaita espoolaisia nuoria.

Nuorisovaltuuston lautakuntien edustajat vuodelle 2016 valittiin 22.3. pidetyssä yleiskokouksessa, jossa rakennuslautakunnan varsinaiseksi edustajaksi nimettiin Toivo Hursti ja hänen varaedustajaksi Teppo Kukkonen.


Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 21.4.2016

Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.20163 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2101, 02270 ESPOO

Naapurit vaativat oikaisua koska heidän mukaansa uudisrakennusta ympäröivä maanpinta on piirretty liian ylös siten, että korkoasemien saavuttaminen edellyttää täyttöjä. Oikeisuvaatimuksen esittäjät perustelevat vaatimustaan myös pintavesien valunnan estämisellä.

Asiasta heräsi kysymys, onkohan kyseessä korkeusjärjestelmän muutoksesta johtuva väärinkäsitys? Pääkaupunkiseudun kuntien kartta-aineistot siirtyivät 1.12.2012 VVJ-tasokoordinaatistosta ja N60-korkeusjärjestelmästä ETRS GK25-tasokoordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään. Korkeusjärjestelmän muutoksen takia korkeuslukemat kohosivat Espoossa lähes 25 cm.

Hulevesisuunnitelman ja pinnanmuodot tarkistettuaan lautakunta ei katsonut oikaisuvaatimuksessa esitettyjen haittojen toteutuvan, joten päätös jäi voimaan.

4 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1535, Nokkalanpuisto 7 02230 ESPOO

Lupa koski yhden kolmiasuntoisen rivitalon, neljän paritalon ja viiden erillispientalon (1,3,5,6,8) rakentamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO

Muutoslupa koski Keran aseman lähellä sijaitsevan toimistorakennuksen tilojen muuttamista tilapäisesti asuntolakäyttöön. Tiloissa toimii jo turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, jonka majoituskapasiteetti nousee muutoksen myötä 575 henkilöstä 820 henkilöön.

Rakennus sijaitsee yleiskaavan laatimista varten asetetun rakennuskiellon alueella, mutta muutoslupa voidaan myöntää tilapäisenä tästä huolimatta. Muutos ei vaikuta asemakaavan laatimisen edellytyksiin. Osa tontista ei ilmanlaadun takia sovellu pysyvään asuinkäyttöön, mutta kaupunkisuunnittelukeskus puoltaa käyttötarkoituksen tilapäistä muutosta.

Suurimmat ongelmat koskivat onnettomuusturvallisuutta sekä WC- ja hygieniatiloja. Väestönsuoja on mitoitettu 390 hlölle. En itse pidä tätä kovin suurena ongelmana koska väestönsuojia edellyttävät mullistukset ovat lyhyellä tähtäimellä varsin epätodennäköisiä.

Toinen turvallisuusongema liittyy Algol Chemicals Oy:n kemikaalivarastoon ja Inexin Partnersin jäähdytyslaitteistossa todennäköisesti käytettävään ammoniakkiin. Nämä kemikaalit vaativat kummatkin 1 km suuruisen konsultointivyöhykkeen ympärilleen. Kohde sijaitsee noin 0,5 km päässä suuronnettomusvaarakohteista. Toisaalta, vastaavankokoinen konsultointivyöhyke ei ole estänyt asutuksen rakentamista Helsingin Pitäjänmäen juna-aseman vieressä sijaitsevan Teknos Oy:n maalitehtaan ympäristössä.

WC- ja suihkutilojen riittävyys herätti myös kysymyksiä. Niiden mitoitus ei aivan täytä puolustusvoimien tiiviin asumisen mitoitusohjeita esitetyllä käyttäjämäärällä.

Asia päätettiin pöydätä, jotta hankkeesta olis mahdollista saada lisätietoja.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2088, Bassenkuja 1 02780 ESPOO

Rakentaminen jatkuu Bassenkylässä kuumana. Nyt haettiin lupaa 7 kaksikerroksisen luhtitalon rakentamiseen.

Suhtaudun tämäntyyppisiin rakennuksiin hieman penseästi, sillä toisen kerroksen asuntoihin ei ole hissittömyyden takia ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Yläkerran asunnoista ei siksi oikein ole kodiksi pienempää asuntoa etsivälle vanhukselle.

Luvassa haettiin vähäisenä poikkeuksena kaavamääräystä vähäisempää autopaikkojen määrää. Kaava määrää 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1,2 ap/asunto ja 1 ap/60 k-m² toimisto-tai liiketilaa. Näistä tulisi yhteensä 49 ap, joista esitetään rakennettavaksi 42 kpl joista 2 liike- ja toimistotilalle. 39 asunnoille jäisi siis 40 ap (1,03 /asunto).

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2108, Keelkorvenkuja 5 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haettiin lupaa rakentaa neljäkerroksinen lamelleittain porrastuva kolmeportainen asuinkerrostalo Keelkorpeen, friisinkalliosta pohjoiseen. Uusia asuntoja rakennetaan yhteensä 65 kpl.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Muutoslupa-asia, 2016-46, Kipparinkatu 8 02320 ESPOO, Espoon Seurakuntayhtymä / Hallintovirasto

Haettiin lupaa Espoonlahden kirkkorakennuksen peruskorjaukseen, vahtimestarin asunnon muuttamiseen pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi tilaksi, tilamuutoksiin, talotekniikkakorjauksiin, rakennemuutoksiin, vähäisiin julkisivumuutoksiin, pihan korjaukseen sekä jätekatoksen rakentamiseen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Muutoslupa-asia, 2016-124, Kulloonmäentie 20 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haettiin lupaa Aurora Karamzinin vuonna 1892 rakennuttaman, asemakaavassa suojellun, kaksikerroksinen hirsirakenteisen entisen kansakoulurakennuksen muuttamiseksi asukaspuisto- ja nuorisotilaksi.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan varustamalla pääovi uudella luiskalla ja sisätilaan rakennetaan molemmin puolin käytettävissä oleva le-wc. Esteettömyydessä ei saavuteta uudisrakentamisen tasoa, mutta esteettömyyttä parannetaan huomattavasti.

Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos suoritetaan rakennuksen ja tilojen luonnetta vaalien. Laitoskeittiö puretaan ja korvataan kotikeittiöllä. Talotekniikka uusitaan ja kylmälle ullakolle sijoitetaan ilmanvaihdon konehuone rakennuksen lämmön talteenotolla varustettua koneellista tulo- ja poistoilmajärjestelmää varten.

Rakennusmateriaaleina käytetään perinteisenkaltaisia rakennusmateriaaleja ja rakennuksen rakennusfysikaalisen toimivuuteen kiinnitetään huomiota.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Muutoslupa-asia, 2016-215, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy

Haettiin lupaa purkaa osia liikerakennuksen maanalaisesta autokannesta pihakansineen (kauppakeskus Lippulaiva) ja maanpäällinen vähäinen huoltorakennus metron rakentamisen toteuttamiseksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-254, Herttuanportti 4 02610 ESPOO

Haettiin lupaa viiden rivitalon, talous-/vss-rakennuksen, autokatoksen ja jätekatoksen rakentamiselle. Nykyiset rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä.

Korttelissa 54071 on harjoitettu kasvihuoneviljelyä, mistä syystä maaperä saattaa olla pilaantunut. Ennen rakentamista asia on tutkittava ja maaperä on tarvittaessa puhdistettava.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Rakennuslautakunnan kokousaikataulu, syksy 2016

Rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2016 syyskaudella seuraavasti:

Päivämäärä Viikonpäivä Kellonaika
11.8. torstai 17.00
1.9. torstai 17.00
22.9. torstai 17.00
13.10. torstai 17.00
1.11. tiistai 17.00
24.11. torstai 17.00
15.12. torstai 17.00

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.2016

Rakennuslautakunnan päätökset 21.1.20163 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelmassa rakennuslautakunnan tilikauden ylijäämä pysyy noin 1 M€:ssa. Tulo- tai menopuolella ei ole dramaattisia muutoksia edellisvuoteen.

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle purkamislupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2014-1889, kiinteistö 49-61-9906-5, Turuntie 145, 02710

Kyseessä on ns. Wikbergin korjaamosta, jolle myönnettiin purkulupa rakennuslautakunnan kokouksessa 29.10.2015. Rakennuslautakunta hylkäsi tuolloin purkuluvasta jätetyn oikaisuvaatimuksen, jonka perustelu oli ELY-keskuksen kielteisestä suojelupäätöksestä tehty valitus. Lausunnossa todetaan päätöksen perustelut, sekä se ettei asiasta ole ilmennyt 29.10.2015 jälkeen mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa päätöstä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Muutoslupa-asia, 2015-955, Soukantie 14 02360

Muutoslupa koskee Soukan ostoskeskuksen kaakkoisosan purkamista Länsimetron sisäänkäyntityömaan alta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Laajennuslupa-asia, 2015-1593, Tekniikantie 3 02150

Laajennuslupa-asia koskee Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksen (ent. TKK Puunjalostusosasto) PUU 1 -rakennuksen konehallia.

M.m. konehallin talotekniikka uusitaan, talon ylä- ja alapohjan eritystä parannetaan lämpötalouden parantamiseksi, koillisseinään tehdään ikkunoita, keittimille rakennetaan räjähdyssuojatut tilat, sosiaali- ja WC-tiloja uusitaan ja hätäpoistumisteitä parannetaan. Hallin parvea laajennetaan, jolloin kerrosala kasvaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1726, Vuoripirtintie 4 02330

Lupa koskee Saunalahteen tulevaa rakennusta, johon sijoittuvat vanhusten hoivakoti ja lasten päiväkoti. Hankkeessa on kaavaan nähden rakennusalan ylityksiä, jotka voidaan kuitenkin hyväksyä vähäisinä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1884, Koskelonkuja 1 02920

Kaksi varastohallia Perusmäkeen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Merkittiin tiedoksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.12.2015

KHO on tutkinut Nöykkiöön myönnetystä muutosluvasta jätetyn valituksen. Valituksen laatijoiden mukaan muutoslupa on mahdollistanut yksiasuntoisen asuintalon muuttamisen kaavan vastaiseksi moniasuntoiseksi majoitusrakennukseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tutkinnan päätös 10.12.2015

Tutkintapyyntö koski Suomenojalle luvattomasti rakennettua hallirakennusta. Koska halli on purettu, kaupungilla ei ole enää asiaan vaateita, ja tutkinta on lopetettu.

Tapauspäätös: Tutkinta päätetty, asiassa ei suoriteta esitutkintaa.


Kategoriat: Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 21.1.2016

Rautateiden neljä vuodenaikaa - kootut selitykset
Harva asia kiukuttaa suomalaisia niin paljon kuin junien myöhästely. Sääolosuhteista johtuvat myöhästymiset kiukuttavat erityisen paljon, sillä ne kuulostavat hölmöiltä tekosyiltä. Käydään nyt kuitenkin läpi yleisimmät myöhästymisten syyt ja ennen kaikkea, mitä niille voisi tehdä.

Talvi: Pöllyävä lumi/Jäätä vaihteissa

Puuterimainen pakkaslumi on vilkkaasti liikennöidyillä rautateillä epätoivottu talven merkki. Pöllyävä lumi tarttuu junan yli 0°C-asteisiin osiin ja jäätyy jääksi. Vaihteen läpi ajettaessa jäätä irtoaa kilokaupalla. Kun vaihdetta yritetään kääntää, siinä saattaa olla niin paljon jäätä, ettei kääntölaite jaksa kääntää sitä.

Vaihteissa on noin saunan kiukaan edestä sähkövastuksia sulattamassa jäätä, mutta tiheässä liikenteessä jäätä varisee vaiheeseen niin usein, ettei edellinen satsi ehdi sulaa, ennen seuraavaa. Ongelmaan on olemassa kolme ratkaisua:

Ajetaan paremmin koteloituja ja eristettyjä junia

Helsingin lähiliikenteessä näin on tehty. 1968-1981 valmistetut punavalkoiset Sm1 ja Sm2-moottorijunat ollaan korvaamassa Sm5-moottorijunilla. Uudemmissa junissa on parempi junan alaosien kotelointi, joten niissä on vähemmän lämpimiä pintoja, joihin kertyy jäätä. Lähijunaliikenteessä kaluston tilaa HSL ja toimittavat VR Oy ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

Nostetaan vaihteiden lämmitystehoa

Tämä käytännössä vaatii vastusten ja sähkönsyötön uusimista. Koska vaihteita on pelkästään lähiliikenteen rataverkolla satoja, tämä on hidasta ja kallista. Vaihteet ovat Liikenneviraston vastuulla.

Harvennetaan liikennettä

Liikenteen harventaminen antaa sulatusvastuksille lisää työaikaa. Tämä on tosin epäsuosittu vaihtoehto ja sen toteuttamismahdollisuus riippuu liikenteen tilaajan eli HSL:n ja operaattorin eli VR Oy:n välisestä sopimuksesta. Näiden lisäksi liikenteenohjausyritys Finrail Oy:n pitää laatia uusi aikataulu.

Harjausmiehistöjä ei lähetetä raiteille, koska pätevää työvoimareserviä ei ole. Rata-alueelle ei päästetä ketä hyvänsä, sillä hiljaa ja nopeasti liikkuvat junat tekevät rautatiestä erittäin vaarallisen työympäristön.

Jääongelma poistuu ensimmäisten suojasäiden myötä päiväjärjestyksestä, sillä lumi pysyy sen jälkeen paikoillaan kovallakin tuulella.

Toinen talviongelma: Eläimiä radalla

Syvän lumen aikaan hirvieläimet tulevat toisinaan oleskelemaan auratulle radalle. Junan tullessa ne lähtevät juoksemaan radan suuntaisesti, eivätkä tietenkään pääse junaa karkuun. Ratojen laajamittainen aitaaminen ei kuitenkaan ole kustannustehokasta, koska rataa on paljon, eivätkä törmäykset juuri koskaan johda henkilövahinkoihin. Helpoin ennaltaehkäisykeino on suurpetokannan pitäminen riittävän suurena.

Kevät: Routavauriot

Routavauriot ovat pääasiassa kaukoliikennettä vaivaava keväinen vitsaus. Routavaurio syntyy kun jäätyvään maahan muodostuu talvella jäälinssejä, jotka kevään tullen sulavat. Jäälinssit syntyvät routarajalle kun maanperän kapillaarinen imu nostaa vettä linssin alapintaan. Syntyäkseen linssi tarvitsee vettä, sekä sopivan hienojakoisen maa-aineksen. Savessa on korkea kapillaarinen imu, mutta se läpäisee vettä niin huonosti, että käytännössä siltti ja silttimoreeni routivat maalajeista pahiten. Ratainfrasta vastaava Liikennevirasto torjuu routavaurioita seuraavin keinoin:

Parantamalla radan kuivatusta

Routalinssit eivät muodostu ilman vettä, joten kuivatuksesta huolehtiminen on kaiken A ja O. Käytännössä tämä tarkoittaa ojien kunnossapitoa tai parantamista. Pohjanmaan lakeuksilla tämä voi olla vaikeaa, koska maasto on niin tasaista ja alavaa, että asianmukaista kaatoa on vaikea saada aikaan.

Eristämällä maa

Vaikka ensisilmäykseltä ei uskoisi, ratapenkan maa-aines on pääosin eriste. Maahan kertyy kesällä lämpöä, jota se luovuttaa talven aikana pois. Routarajan alapuolella lämpötila säilyy noin vuosittaisen keskilämpötilan mukaisena. Etelärannikolla tämä on noin +5°C. 0°C:n raja kulkee noin Rukalta Pyhätunturille ja siitä Kolariin, mutta Suomessa ei esiinny ikiroutaa, koska maarakeiden pinnalla oleva vesi ei jäädy kokonaan yli -4°C lämpötilassa.

Maan jäätymistä voidaan hidastaa joko tekemällä paksumpia ratapenkkoja tai laittamalla ratapenkkaan polystyreenistä tehtyjä routalevyjä eristeeksi. Edellistä rajoittaa maan kantavuus, sillä paksummat penkat painavat enemmän, jälkimmäistä styreenilevyjen kuluminen ja hankala asennus.

Kesä: Hellekäyrät

Hellekäyrällä tarkoitetaan lämpölaajenemisesta johtuvaa kiskon nurjahtamista mutkalle. Hellekäyrä on erittäin vaarallinen, sillä odottamaton mutka voi suistaa junan raiteilta.

Suomessa kiskot hitsataan tyypillisesti yhteen jatkuviksi. Näin vältetään kiskon päiden vaurioitumista ja kalustoon kohdistuvaa kuormitusta kun kalusto siirtyy kiskolta toiselle. Tämän takia Suomessa junissa ei myöskään enää kuulu entisaikojen "tu-tunk, tu-tunk"-kolina.

Jatkuvaksi hitsattuun kiskoon kohdistuu lämpötilan muuttuessa lämpökuormia kun kisko pyrkii laajenemaan tai kutistumaan. Kisko on jännittymättömässä tilassa noin +17°C lämpötilassa. Tätä alhaisemmissa lämpötiloissa kiskoon syntyy vetoa ja korkeammissa lämpötiloissa puristusta.

Puristettuna, pitkänä ja ohuena kappaleena kisko tahtoisi nurjahtaa, jonka vuoksi se on tuettava ratapölkyillä, jotka taas tukeutuvat radan tukikerroksen raidesepeliin. Hellekäyrät ovat Suomessa harvinaisia, sillä radan päällysrakenne on Suomessa varsin raskas.

Syksy: Lehtikeli

Etelä-Suomen sekametsäalueilla syksyisin puista varisevat märät lehdet liimautuvat ratakiskoon kiinni. Junan ajaessa niiden yli, lehdet jauhautuvat muhjuksi, joka voitelee kiskon kuin vesipohjainen liukuvoide. Lehtikelillä pitää ajaa niin kuin autolla pääkallokelillä: varovaisesti. Lehtikeliin auttavat seuraavat keinot:

Luistonesto

Nykyaikaisissa junissa, kuten autoissa, on luistonesto, joka toimii vastaavalla tavalla rajoittamalla vääntöä kun pyörä alkaa luistaa. Tästä ei kuitenkaan ole apua jos pitoa on niin vähän, ettei juna lähde liikkeelle tai pysähdy ajoissa. Kaluston hankinta on VR:n ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n vastuulla.

Hiekoitus

Junissa on hiekoituslaatikko, josta kuljettaja voi levittää hiekkaa kiskoille pyörien eteen. Hiekan teho on kuitenkin rajallinen ja sen käyttö kuluttaa sekä kiskoja, että pyöriä. Hiekoitus ei toimi, jos juna ei pääse liikkeelle.

Hakkuut

Yksinkertaisin keino torjua lehtikeli on kaataa lehtipuut nousujen, kohtaamispaikkojen ja asemien läheisyydessä ja korvata ne havupuilla. Tämä vaatii kuitenkin mittavaa kajoamista maanomistajien oikeuksiin, joten asiasta pitää säätää lailla.


Kategoriat: Liikenne, ratatekniikka, Rautatiet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rautateiden neljä vuodenaikaa - kootut selitykset

Rakennuslautakunnan esityslista 10.12.2015
Tämänpäiväinen esityslista oli varsin lyhyt.

3 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1286, 02730

Naapuri on jättänyt oikaisuvaatimuksen Lupatarkastajan päätöksestä myöntää lupa pientalon rakentamiselle ja maalämpökaivojen poraamiselle. Naapuri perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että luvitettu rakennus on liian korkea, maanpintaan nähden liian korkealla ja rakennuksen katonharja on vinossa muihin alueen rakennuksiin nähden. Lisäksi jätekatos on liian lähelle tonttien välistä rajaa.

Asemakaava ei määrää talolle suurinta harjakorkeutta tai harjan suuntaa. Jätekatos taas on käsitelty jo aiemman rakennusluvan yhteydessä. Päätös pysytettiin.

4 Muutoslupa-asia, 2015-1083, Suomalaistentie 5 02270

Toimistorakennuksen toisen kerroksen käyttötarkoituksen muutos kaupalliseksi liikuntatilaksi. Kummastusta herätti suihkutilojen vähäisyys, joka selittyy sillä, että tilassa on tarkoitus harjoitella tanssia ja joogaa. Itse tanssia harrastaneena harjoittelisin mieluummin tilassa, jonka pukuhuoneiden yhteydessä on suihkut, mutta rakennuksen rakennuttaja päättää mitä tilaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1557, Marinkallio 8 02320 ESPOO

Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa 62 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos Espoonlahteen, Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien väliin.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut poikkeamispäätöksen, joka mahdollistaa liito-oravien siirtämisen pois nykyisen Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien välisen metsäsaarekkeen alueelta. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1558, Marinkallio 6 02320 ESPOO

Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa 63 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1559, Marinkallio 4 02320 ESPOO

Kaksi kerrostaloa, yksi 8-kerroksinen ja toinen 5-kerroksinen, yhteensä 65 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Laajennuslupa-asia, 2015-1717, Espoontie 21 02740 ESPOO,

Espoon IKEA:n laajennus. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Muutoslupa-asia, 2015-1731, Ristiniementie 19 02320 ESPOO, Asunto Oy Espoon Rantatähdyke ym.

Muutoslupa kolmikerroksisen asuinkerrostalon 31.10.2013 myönnettyyn lupaan. Muutoksia ovat mm. huoneistolukumäärän muutos (kymmenen enemmän kuin viiteluvassa) ja huoneistoalojen muutokset, väestönsuojien koon ja sijainnin muutos, runkomittojen muutokset sekä julkisivujen aukotusten ja parvekkeiden lukumäärän ja sijainnin muutokset.

Asemakaavan mukaan AK -korttelialueelle tulee rakentaa vähintään 1.5 ap asuntoa kohti. Tontilla on 51 asuntoa, joten autopaikkoja tulee tontille rakentaa 77 ap. Kaupunkisuunnittelukeskus puoltaa poikkeamista asemakaavan autopaikkanormista vähäisenä poikkeuksena siten, että rakennusluvan autopaikkamäärä on linjassa valmisteilla olevan uuden autopaikkaohjeen kanssa. Uudessa autopaikkaohjeessa autopaikkoja edellytetään tämäntyyppiselle alueelle 1ap / 85 kem2, joka tällä suunnitelmalla tuottaisi noin 54 – 55 autopaikkaa. Hankkeeseen on suunniteltu yhteensä 69 ap.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.11.2015

Dnrot 1114/1/14, 1115/1/14, Espoon Dno 1614/2014, rakennuslupatunnus 2012-1060

Asia: Lainvoiman saaneiden päätösten purkamista koskeva hakemus

Hakija: Espoon ampumaratayhdistys ry

Päätökset, joita hakemus koskee:
Espoon kaupunkisuunnittelupäällikkö 16.6.2010 nro 2009-1105; Espoon rakennusvalvontakeskuksen lupatarkastaja 6.9.2012 nro 2012-1060

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.11.2015

Dnro 03169/15/4113, 03207/15/4113; Espoo DNo 1517/2015, rakennuslupa 2015-47

Asia: Rakennuslupaa koskevat valitukset

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 61.

Lupa-arkkitehti on myöntänyt päätöksellään 12.3.2015 § 11 rakennusluvan yksiasuntoisen pientalon rakentamiseen Espoon Westendin kaupunginosassa sijaitsevalle tontille. Espoon rakennuslautakunta on 7.5.2015 tekemällä päätöksellä (§ 61) hylännyt hakijoiden oikaisuvaatimukset lupa-arkkitehdin päätöksestä.

 Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta koskien aidan rakentamisesta ja hylkää valitukset muilta osin.

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset 5.10.2015 ja 9.11.2015, UUDELY/5438/2015

Asia: Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukainen väliaikainen vaarantamiskielto sekä annetun vaarantamiskiellon kumoaminen.

Toimenpidekiellon kohde: Villa Solkulla, Ylämyllyntie 3-5, Espoo

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suojelupäätös 26.11.2015, UUDELY/7113/2014

Suojeluesityksen tekijä: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Esityksen kohde: As Oy Westendintie 43:n rakennukset piha-alueineen, kiinteistötunnus 49-13-18-18.


Kategoriat: Espoo, Paikalliset, Päätökset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan esityslista 10.12.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 17.11.20153 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh)

Rakennuslautakunta näyttää kuukausiraportin perusteella ylittävän budjettitavoitteet jälleen kerran.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Muutoslupa-asia, 2015-700, 02730 Espoo

Oikaisuvaatimus koskee Laaksolahdessa sijaitsevan paritalon muutoslupaa. Rakennukseen lisättävän parvekkeen rakennustyöt aloitettiin ilman lupaa. Työt keskeytettiin rakennustarkastajan määräyksestä. Muutostyölle on nyt haettu ja myönnetty lupa, mutta naapuritontin omistaja on jättänyt oikaisupyynnön, vedoten suoraan näkymään parvekkeelta hänen pihalleen ja parvekkeelleen. Hakijan ja oikaisupyynnön tekijän tonttien välissä kulkee kaupungin katuverkkoon kuuluva polku.

Hankkeen vaikutus oikaisuvaatimuksen jättäjän tontin yksityisyyteen ei ole mitenkään poikkeuksellinen kaupunkiolosuhteissa. Päätös pysytettiin.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1504, Koskelontie 18d

Pro Espoonjoki ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen teollisuus/varastorakennusta ja kolmea maalämpökaivoa koskevasta rakennusluvasta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, ettei kolmelle maalämpökaivolle tule myöntää lupaa ennen kuin on varmistettu, ettei alueella muodostuva pohjavesi valu 1,2 km päässä sijaitsevaan Matalajärveen.

Vaikka Pro Espoonjoki ry ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain 192 § tarkoitettu valituskelpoinen oikeushenkilö, luvan hakija on toimittanut vastineensa rakennuslautakunnalle. Lisäksi Espoon ympäristökeskus on antanut asiasta lausunnon.

Hakija toteaa, että maalämpökaivojen tiiviys testataan ennen käyttöönottoa, eikä lämmönsiirtoaineena käytettävää 30% vesi-etanoliseosta (käytännössä siis Koskenkorvan vahvuista viinaa) pidetä ympäristölle vaarallisena aineena sen nopean hajoamisen takia. Espoon ympäristökeskus yhtyy jälkimmäiseen. Päätös pysytettiin.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1012, Hirsalantie 2

Lupahakemus koskee kahden rivitalon, talousrakennuksen ja meluaitojen rakentamista Friisinmäkeen. Kohteeseen on suunniteltu yhteensä 20 asuntoa.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen koskien autopaikkamitoitusta (kaavan vaatimasta lukumäärästä 2 ap/asunto, lukumäärään 1,2 ap/asunto), rakennusalueen rajojen ylitystä tontin etelä- ja itäosassa, rakennusten toteuttamista melumääräyksistä poiketen erillisinä, Friisinmäentien varteen edellytetyn meluesteen korvaamista osin rakennuksilla ja rakennusten sijoittelua. Poikkeamispäätös on myönnetty ehdoilla, jotka koskevat mm. pihojen sijoittamista ja melusuojausta, meluaidan korottamista, ilmanvaihtoaukkojen sijoittamista ja tuloilman varustamista hiukkassuodattimilla sekä ambulanssireitin toimivuuden varmistamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1013, Hirsalantie 4

Kolme rivitaloa edellisen viereen. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt myös tälle kohteelle edellistä vastaavan poikkeamispäätöksen.

Maastonmuodoista johtuen ulkoa käynti kuuteen asuntoon ei ole esteetön, portaiden takia. Asuntojen ollessa kaksikerroksisia tätä voidaan kuitenkin pitää välttävänä ratkaisuna.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1194, Lindankuja 4

Kolme asuinkerrostaloa Kauklahteen. Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös, joka mahdollistaa asuntojen rakentamisen päällekkäin asuinpientalojen alueella.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1204, Valkamanpelto 3

Neljä pienkerrostaloa Kauklahteen. Hankkeelle on myönnetty edellisen tapaan poikkeamislupapäätös sillä ne sijaitsevat vierekkäin ja perustuvat samaan konseptiin.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1429, Piilopolku 4, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Purettavan Pohjois-Tapiolan päiväkodin tilalle rakennettava päiväkotirakennus.

Tontin pohjois- ja länsireuna on merkitty liito-oravien elinympäristöksi. Espoon ympäristökeskus on luvan liitteenä olevassa kannanotossaan puoltanut hanketta, koska suunniteltu rakennus sijoittuu lähes kokonaan yleispiirteiseksi määritellyn liito-orava-alueen ulkopuolelle ja koska tontin reunaosien puusto tulee säilymään rakennettavan piha-alueen ulkopuolella.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 HURRAA-tunnustuspalkinnon jakaminen

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinnon tai kunniamaininnan kohteeksi voidaan valita yksi tai useampi kuluneen vuoden aikana esiin tullut tai toteutunut Espoon rakennettuun ympäristöön liittyviä teko:

 • Uudisrakennushanke
 • Peruskorjaus
 • Aluekokonaisuus
 • julkinen ulkotila
 • tekninen kehitystyö
 • henkilön tai yhteisön työpanos

Rakennuslautakunta tekee päätöksen palkittavista kohteista aina vuoden lopulla. Äänestyksessä äänet jakautuivat tasan kummankin ehdokkaan välillä. Äänestystuloksen jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että molemmat ehdokkaat saavat kunniamaininnan, jonka lautakunta yksimielisesti hyväksyi.

13 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden sekä Espoon ympäristölautakunnan päätökset:

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 21.10.2015

Dnro 06633/14/4122, Espoo DNo 3339/2014, rakennuslupa 2007-1278

Asia: Rakennusasiaa koskeva valitus

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 127.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus ei tutki valituksessa esitettyjä hallintokantelun luonteisia vaatimuksia ja hylkää valituksen muilta osin.

Espoon ympäristölautakunnan päätös 22.10.2015 § 91

Espoon DNo 1001/213

Asia: Espoon meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 toteutuminen.


Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 17.11.2015