Kirjoittajan arkistot:Patrick

Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

4 Oikaisuvaatimus koskien rakennepäällikön 27.8.2015 suorittamaa osittaista loppukatselmusta sekä katselmuksella määrättyjä toimenpiteitä, lupatunnus 2014-1495, kiinteistö 49-12-9904-1, Koivu-Mankkaantie 3 Oikaisuvaatimus koskee jäähallirakennuksen loppukatselmusta. tausta on ilmeisesti se, että rakennesuunnittelija ja pääurakoitsija ovat riitaantuneet, ja rakennesuunnittelija haluaa estää loppukatselmuksen suorittamisen kunnes suunnitelmat … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Tilakeskuksen edustajat ja Rakennusviraston asiantuntija kävivät ennen kokousta esittelemässä Espoossa yleisesti ja julkisissa rakennuksissa erityisesti noudatettavia kosteudenhallinnan ja rakenneratkaisujen periaatteita. Keskustelun tarve kumpusi osin edellisessä kokouksessa pöydätystä päiväkodista, jonka ulkoseinämateriaalin vedenimukyky herätti huolta lautakunnan jäsenissä, sekä rakennuslautakunnan yleisestä työstä kosteusvaurioiden … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusluvista tehdystä valituksesta, lupatunnukset 2015-680, 2015-681 ja 2015-682, kiinteistöt 49-71-20-10, -11 ja -12, Hirvimiestentie 6, 4 ja 8, 02810 Espoo Valituksenalainen lupa koskee kuutta kerrostaloa Hirvisuolle. Valituksessa vedotaan liito-oravan elinolosuhteiden heikkenemiseen. Luvan valmistelussa on tehty … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-688, Vanttilantie 11 02780, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Uudelleenkäsittely koskee lumenkaatopaikkaa Vanttilassa, Kauklahdesta etelään. Alla näkyy suunniteltu ajoliittymä. Paikan kaavamerkintä on TY, eli teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Oikaisuvaatimuksen tekijä … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 4.6.2015

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 huhtikuun seurantaraportti (Kh) Seurantaraportissa ei ole suuria yllätyksiä. Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennusteiden mukaan. Käsittelyajat ovat olleet arvioitujen mukaiset 86% tapauksista. 4 Rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakertomus 2014 Toimintakertomus ei sisällä suuria yllätyksiä. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö on tiivistynyt, … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 4.6.2015

Esityslista rakennuslautakunnan kokous 7.5.2015

3 Hakemus rakennusvalvontamaksun (lasku nro 1526900513) kohtuullistamiseksi, 49-71-40-1, Blominmetsäntie 11, 02810 Espoo, lupatunnus 2014-1846, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY Asia koskee Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennusvalvontamaksua. Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § nojalla rakennusluvan hakija on velvollinen suorittamaan rakennuslupamaksu, jolla katetaan rakennusvalvonnalle hankkeen … Lue loppuun

Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Esityslista rakennuslautakunnan kokous 7.5.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 16.4.2015

Espoon pysäköintiohjelman esittely Pysäköintiohjelmassa määritelty "perälauta," 0,5 ap/asuntoa tarkoittaa 35 m²/hlö mitoituksella yksiöille käytännössä 1 ap/70 m². Opiskelija-asunnoille esitetään kevennystä , jonka nojalla määrätyistä paikoista tarvitsee rakentaa vähintään 60%, paitsi Otaniemessä, jota koskee oma ohje. Huoltoajo, toimitukset sekä pysäköintipaikkojen yleinen … Lue loppuun

Kategoriat: Espoo, Päätökset, Rakennuslautakunta, Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 16.4.2015

Rakennuslutakunnan päätökset 26.3.2015

4 Oikaisuvaatimus lupainsinöörin 10.2.2015 antamaan päätökseen vastaavan työnjohtajan hakemuksesta, lupatunnus 2014-1998, kiinteistö 49-20-5-18, Pitkännotkontie 43a, 02750 Espoo. Tapauksessa on kysymys siitä, voiko pientalon rakennustyömaan vastaavana työnjohtajana toimia henkilö, jolla on vähän kokemusta rakennustyön johtamisesta eikä varsinaista alan tutkintoa, mutta runsaasti … Lue loppuun

Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslutakunnan päätökset 26.3.2015

Asumistuki kuntien maksettavaksi

Pienituloiset asuntokunnat voivat Suomessa hakea yleistä asumistukea asumismenojensa kattamiseksi. Asumistuen maksaa KELA, eli se tulee valtion budjetista. Asumistukea maksettiin v. 2013 Suomessa 669.5 miljoonaa euroa, josta valtaosa suuriin kaupunkeihin. Kaupunkien kiinteistönomistajille tilanne on suorastaan hyödyllinen, sillä kaupunkiasuntojen jatkuva hintojen nousu … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Asumistuki kuntien maksettavaksi

Rakennuslautakunnan päätökset 5.3.2015

Tämänkertainen lista on melko lyhyt ja käsitteli poikkeuksellisen monta uudisrakennuslupaa. 4 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1743, Niittysillankulma 2 02200 ESPOO Kolmen asuinkerrostalon (rak 1, 2, 3) ja maanalaisen autohallin (rak 4, 5) rakentaminen ja aloittamisoikeus. Rakennuspaikka sijaitsee Niittykummun tulevaa metroasemaa vastapäätä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. … Lue loppuun

Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 5.3.2015