Aihearkisto: Tiedotteet

Yksiöitä perämetsiin ja muita PK-seudun pysäköintinormien järjettömyyksiä

Kiinnitin muutama kuukausi sitten huomiota siihen, että Espoossa jätetään paljon rakennuslupahakemuksia pienasuntopainoitteisille taloyhtiöille verraten syrjäissä paikoissa. Kuvittelisi nimittäin pienille asunnoille olevan vakaammin kysyntää keskeisillä paikoilla. Kun tarkemmin tutkin asiaa, huomasin, että taustalla taitaa olla se tavallinen markkinahäiriö, eli pysäköintinormi. Pysäköintipaikkojen … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Avainsanoina , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Yksiöitä perämetsiin ja muita PK-seudun pysäköintinormien järjettömyyksiä

Rakennuslautakunnan päätökset 24.11.2016

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Kuukausiraporttien tärkein anti on tulostavoitteiden toteutuminen: Sitova toimintakate ei toteudu tilanteessa 31.10.2016. Poikkeama -0,813 milj. euroa. Valtuuston talousarviossa määräämä miljoonan toimintakatetavoite on osoittautunut vähän ylioptimistiseksi tavoitteeksi suurten julkisten rakennushankkeiden vähetessä. Maksukorotuksiin alkaa olla … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 24.11.2016

Rakennuslautakunnan kokous 30.6.2016

3 Rakennuslautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2017 - 2019 Vuoden 2017 talouskehyksen valmistelu on jo alkanut. Varsinaisia päätöksiä talouskehyksestä tehdään elo-syyskuun aikana. Rakennuslautakunta on vuoden 2015 alusta ollut nettobudjetoitu yksikkö, joten tuleva talousarvio määrittää sille sitovan katteen, ottamatta … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 30.6.2016

Rakennuslautakunnan kokous 2.6.2016

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 huhtikuun seurantaraportti Huhtikuun 2016 seurantaraportti ei ole kovin yllättävä. Menot ja tulot näyttävät pysyvän suunnilleen budjetissa. Lupakäsittelijöiden arvioimien käsittelyaikojen pitävyys on noin 83%, viranhaltijapäätösten kohdalla 100%. Henkilökunnan eläköityminen lähivuosina ja sähköisen asionnin käyttöönotto ovat edelleen vakioaiheita. … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 2.6.2016

Rakennuslautakunnan kokous 21.4.2016

3 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO Edellisessä kokouksessa pöydätty muutoslupa-asia palasi käsiteltäväksi. Esittelyn jälkeen aiheesta käytiin varsin kiivas keskustelu, joka keskittyi lähinnä rakennuksessa harjoitettavan turvapaikanhakijoiden majoitustoimintaan. Pekkanen Juutisen kannattamana ehdotti lupaan lisättäväksi lupaehdon, joka rajoittaa rakennukseen vastaanottokeskustilanteessa sijoitettavien henkilöiden … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 21.4.2016

Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.2016

3 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2101, 02270 ESPOO Naapurit vaativat oikaisua koska heidän mukaansa uudisrakennusta ympäröivä maanpinta on piirretty liian ylös siten, että korkoasemien saavuttaminen edellyttää täyttöjä. Oikeisuvaatimuksen esittäjät perustelevat vaatimustaan myös pintavesien valunnan estämisellä. Asiasta heräsi kysymys, onkohan kyseessä … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.2016

Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

4 Oikaisuvaatimus koskien rakennepäällikön 27.8.2015 suorittamaa osittaista loppukatselmusta sekä katselmuksella määrättyjä toimenpiteitä, lupatunnus 2014-1495, kiinteistö 49-12-9904-1, Koivu-Mankkaantie 3 Oikaisuvaatimus koskee jäähallirakennuksen loppukatselmusta. tausta on ilmeisesti se, että rakennesuunnittelija ja pääurakoitsija ovat riitaantuneet, ja rakennesuunnittelija haluaa estää loppukatselmuksen suorittamisen kunnes suunnitelmat … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Tilakeskuksen edustajat ja Rakennusviraston asiantuntija kävivät ennen kokousta esittelemässä Espoossa yleisesti ja julkisissa rakennuksissa erityisesti noudatettavia kosteudenhallinnan ja rakenneratkaisujen periaatteita. Keskustelun tarve kumpusi osin edellisessä kokouksessa pöydätystä päiväkodista, jonka ulkoseinämateriaalin vedenimukyky herätti huolta lautakunnan jäsenissä, sekä rakennuslautakunnan yleisestä työstä kosteusvaurioiden … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusluvista tehdystä valituksesta, lupatunnukset 2015-680, 2015-681 ja 2015-682, kiinteistöt 49-71-20-10, -11 ja -12, Hirvimiestentie 6, 4 ja 8, 02810 Espoo Valituksenalainen lupa koskee kuutta kerrostaloa Hirvisuolle. Valituksessa vedotaan liito-oravan elinolosuhteiden heikkenemiseen. Luvan valmistelussa on tehty … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-688, Vanttilantie 11 02780, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Uudelleenkäsittely koskee lumenkaatopaikkaa Vanttilassa, Kauklahdesta etelään. Alla näkyy suunniteltu ajoliittymä. Paikan kaavamerkintä on TY, eli teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Oikaisuvaatimuksen tekijä … Lue loppuun

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015