Rakennuslautakunnan päätökset 24.11.2016

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti (Kh)

Kuukausiraporttien tärkein anti on tulostavoitteiden toteutuminen:

  • Sitova toimintakate ei toteudu tilanteessa 31.10.2016. Poikkeama -0,813 milj. euroa. Valtuuston talousarviossa määräämä miljoonan toimintakatetavoite on osoittautunut vähän ylioptimistiseksi tavoitteeksi suurten julkisten rakennushankkeiden vähetessä. Maksukorotuksiin alkaa olla painetta, mikäli tavoite pysyy myös ensi vuonna näin korkealla.
  • Palvelujen laatu on helmikuussa 2016 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vuoden 2015 tasolla.
  • Hakemuksista noin 85 % on käsitelty arvioituun päätöspäivämäärään mennessä. Viranhaltijapäätökset ovat pysyneet 100 %:sesti. Lukuun eivät sisälly luvat, joiden oikeuskäsittely on kesken.
  • Sähköisesti jätettyjen hakemusten määrä on noin 54 prosenttia kaikista hakemuksista. Nousua on edellisestä raportointikerrasta 2% .
  • A- tai B-energialuokkaa olevien hankkeiden määrä on 54 prosenttia.

6 Postilaatikon sijoittamista koskevan määräyksen antaminen

Nöykiöläisen pientalon omistajat ovat hakeneet postilaatikon sijoituspäätöstä, jonka nojalla postilaatikko sijoitettaisiin heidän ajoliittymänsä viereen eikä toiselle puolelle katua, kuten Posti on osoittanut.

Postin osalta kyse lienee siitä, että postilaatikoiden sijaitessa samalla puolella tietä postinkanto nopeutuu. Postilaki ei oikein anna tässä kättä pidempää kumota osoitusmääräystä, koska kyseinen katu on vähäliikenteinen umpikatu ja sijoituspaikka on Postilain mukainen.

7 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 HURRAA-tunnustuspalkinnon jakaminen

HURRAA! -tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinto myönnettiin äänestyksen jälkeen Aalto-yliopiston Harald Herlin-oppimiskeskukselle, eli entiselle Pääkirjastolle. Peruskorjauksessa on taitavasti parannettu merkittävän arvorakennuksen esteettömyyttä ja päivitetty rakennus vastaamaan nykyajan tarpeita.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2015-1809

Oikaisuvaatimus koskee takan poistamista, joka on epähuomiossa jäänyt suunnitelmiin. Kyseessä on kuitenkin asiakirjojen merkintävirhe, joka ei ole oikaisuasia, vaan muutoslupa-asia. Hakijoita kehotetaan hoitamaan asia rakentamisenaikaisena muutoksena.

Päätös pysytettiin.

9 Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-asia, 2016-1718, Ulappakatu 2 02320 ESPOO

Liikekeskus Lippulaivan väistötilan rakennusluvan yhteydessä myönnettyä aloitus oikeutta haetaan muutettavaksi. Aloittamisoikeus koskee nykyisellään perustusten tekemistä aloittamiselle asetettua 350 000 euron vakuutta vastaan.

Tilapäisen liikerakennuksen rakentamistyöt on suunniteltu toteutettavaksi vaakasuuntaisesti siten, että aloituspäässä rakennusta rakennetaan valmiiksi asti, kun loppupäässä vielä rakennetaan perustuksia. Luvan 16-1370-A yhteydessä myönnetty aloittamisoikeus ei oikeuta rakentamista harjakorkeuteen asti ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1056, Koukkuniemenportti 6 02230 ESPOO

Lupa koskee kahden rivitalon, kahden paritalon, kolmen omakotitalon ja kahden talousrakennuksen rakentamista sekä asuinpientalon, autotallin ja vajan purkamista, sekä aloittamisoikeutta.

Kaupunginmuseo on esittänyt huolensa tontilla sijaitsevan, ilmeisesti Villa Karina tunnetun rakennuksen purkamisesta. Rakennusta ei kuitenkaan ole vuonna 1982 hyväksytyssä kaavassa merkitty suojelluksi, joten rakennusluvan epäämselle ei ole kaavallisia perusteita. Kaupunginmuseolle voitaneen lupaehdoissa edellyttää mahdollisuus varata tilaisuus rakennuksen dokumentointiin ennen purkutöiden aloitusta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1438, Pyyntitie 1 02230 ESPOO

Yhdeksänkerroksinen asuinkerrostalo Matinkylään. Asemakaavasta on pieniä poikkeamia rakennetusta alueesta ja polkupyöräpaikoista (vaatimus 518 kpl, esitetty 506 eli 2% vajaus).

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1439, Pyyntitie 1 02230 ESPOO

10-kerroksinen asuinkerrostalo Matinkylään, edellisen viereen, osana samaa hanketta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1554, Niittytaival 7 02200 ESPOO

Maanalaisen autohallin osa Niittykumpuun.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1582, Perilänniitty 2 02600 ESPOO

8-kerroksinen kerrostalo Vermoon. Rakennusten muotokieli on yllättävän 60-lukulainen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1596, Vanhan-Mankkaan tie 17 02180 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Lupa koskee Mankkaan koulutontilla sijaitsevan terveysaseman (2 / 7898) käyttötarkoituksen muutosta päiväkodiksi (päiväkoti Purola), jossa säilyy myös oppilashuollon tiloja, rakennuksen kosteusvaurioiden korjaustöitä ja taloteknisiä muutostöitä sekä pihavaraston rakentamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 Laajennuslupa-asia, 2016-1635, Tietotie 2a 02150 ESPOO

Haetaan lupaa Aalto-yliopiston rakenteilla olevan uuden päärakennuksen (101792024N) laajentamiseksi sekä rakennustöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta. Kyseessä on siis uuden ARTS-rakennuksen suunnitelmien täydennys 2. vaiheen mukaiseksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.