Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.2016

3 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2101, 02270 ESPOO

Naapurit vaativat oikaisua koska heidän mukaansa uudisrakennusta ympäröivä maanpinta on piirretty liian ylös siten, että korkoasemien saavuttaminen edellyttää täyttöjä. Oikeisuvaatimuksen esittäjät perustelevat vaatimustaan myös pintavesien valunnan estämisellä.

Asiasta heräsi kysymys, onkohan kyseessä korkeusjärjestelmän muutoksesta johtuva väärinkäsitys? Pääkaupunkiseudun kuntien kartta-aineistot siirtyivät 1.12.2012 VVJ-tasokoordinaatistosta ja N60-korkeusjärjestelmästä ETRS GK25-tasokoordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään. Korkeusjärjestelmän muutoksen takia korkeuslukemat kohosivat Espoossa lähes 25 cm.

Hulevesisuunnitelman ja pinnanmuodot tarkistettuaan lautakunta ei katsonut oikaisuvaatimuksessa esitettyjen haittojen toteutuvan, joten päätös jäi voimaan.

4 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1535, Nokkalanpuisto 7 02230 ESPOO

Lupa koski yhden kolmiasuntoisen rivitalon, neljän paritalon ja viiden erillispientalon (1,3,5,6,8) rakentamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO

Muutoslupa koski Keran aseman lähellä sijaitsevan toimistorakennuksen tilojen muuttamista tilapäisesti asuntolakäyttöön. Tiloissa toimii jo turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, jonka majoituskapasiteetti nousee muutoksen myötä 575 henkilöstä 820 henkilöön.

Rakennus sijaitsee yleiskaavan laatimista varten asetetun rakennuskiellon alueella, mutta muutoslupa voidaan myöntää tilapäisenä tästä huolimatta. Muutos ei vaikuta asemakaavan laatimisen edellytyksiin. Osa tontista ei ilmanlaadun takia sovellu pysyvään asuinkäyttöön, mutta kaupunkisuunnittelukeskus puoltaa käyttötarkoituksen tilapäistä muutosta.

Suurimmat ongelmat koskivat onnettomuusturvallisuutta sekä WC- ja hygieniatiloja. Väestönsuoja on mitoitettu 390 hlölle. En itse pidä tätä kovin suurena ongelmana koska väestönsuojia edellyttävät mullistukset ovat lyhyellä tähtäimellä varsin epätodennäköisiä.

Toinen turvallisuusongema liittyy Algol Chemicals Oy:n kemikaalivarastoon ja Inexin Partnersin jäähdytyslaitteistossa todennäköisesti käytettävään ammoniakkiin. Nämä kemikaalit vaativat kummatkin 1 km suuruisen konsultointivyöhykkeen ympärilleen. Kohde sijaitsee noin 0,5 km päässä suuronnettomusvaarakohteista. Toisaalta, vastaavankokoinen konsultointivyöhyke ei ole estänyt asutuksen rakentamista Helsingin Pitäjänmäen juna-aseman vieressä sijaitsevan Teknos Oy:n maalitehtaan ympäristössä.

WC- ja suihkutilojen riittävyys herätti myös kysymyksiä. Niiden mitoitus ei aivan täytä puolustusvoimien tiiviin asumisen mitoitusohjeita esitetyllä käyttäjämäärällä.

Asia päätettiin pöydätä, jotta hankkeesta olis mahdollista saada lisätietoja.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2088, Bassenkuja 1 02780 ESPOO

Rakentaminen jatkuu Bassenkylässä kuumana. Nyt haettiin lupaa 7 kaksikerroksisen luhtitalon rakentamiseen.

Suhtaudun tämäntyyppisiin rakennuksiin hieman penseästi, sillä toisen kerroksen asuntoihin ei ole hissittömyyden takia ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Yläkerran asunnoista ei siksi oikein ole kodiksi pienempää asuntoa etsivälle vanhukselle.

Luvassa haettiin vähäisenä poikkeuksena kaavamääräystä vähäisempää autopaikkojen määrää. Kaava määrää 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1,2 ap/asunto ja 1 ap/60 k-m² toimisto-tai liiketilaa. Näistä tulisi yhteensä 49 ap, joista esitetään rakennettavaksi 42 kpl joista 2 liike- ja toimistotilalle. 39 asunnoille jäisi siis 40 ap (1,03 /asunto).

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2108, Keelkorvenkuja 5 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haettiin lupaa rakentaa neljäkerroksinen lamelleittain porrastuva kolmeportainen asuinkerrostalo Keelkorpeen, friisinkalliosta pohjoiseen. Uusia asuntoja rakennetaan yhteensä 65 kpl.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Muutoslupa-asia, 2016-46, Kipparinkatu 8 02320 ESPOO, Espoon Seurakuntayhtymä / Hallintovirasto

Haettiin lupaa Espoonlahden kirkkorakennuksen peruskorjaukseen, vahtimestarin asunnon muuttamiseen pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi tilaksi, tilamuutoksiin, talotekniikkakorjauksiin, rakennemuutoksiin, vähäisiin julkisivumuutoksiin, pihan korjaukseen sekä jätekatoksen rakentamiseen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Muutoslupa-asia, 2016-124, Kulloonmäentie 20 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haettiin lupaa Aurora Karamzinin vuonna 1892 rakennuttaman, asemakaavassa suojellun, kaksikerroksinen hirsirakenteisen entisen kansakoulurakennuksen muuttamiseksi asukaspuisto- ja nuorisotilaksi.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan varustamalla pääovi uudella luiskalla ja sisätilaan rakennetaan molemmin puolin käytettävissä oleva le-wc. Esteettömyydessä ei saavuteta uudisrakentamisen tasoa, mutta esteettömyyttä parannetaan huomattavasti.

Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos suoritetaan rakennuksen ja tilojen luonnetta vaalien. Laitoskeittiö puretaan ja korvataan kotikeittiöllä. Talotekniikka uusitaan ja kylmälle ullakolle sijoitetaan ilmanvaihdon konehuone rakennuksen lämmön talteenotolla varustettua koneellista tulo- ja poistoilmajärjestelmää varten.

Rakennusmateriaaleina käytetään perinteisenkaltaisia rakennusmateriaaleja ja rakennuksen rakennusfysikaalisen toimivuuteen kiinnitetään huomiota.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Muutoslupa-asia, 2016-215, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy

Haettiin lupaa purkaa osia liikerakennuksen maanalaisesta autokannesta pihakansineen (kauppakeskus Lippulaiva) ja maanpäällinen vähäinen huoltorakennus metron rakentamisen toteuttamiseksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-254, Herttuanportti 4 02610 ESPOO

Haettiin lupaa viiden rivitalon, talous-/vss-rakennuksen, autokatoksen ja jätekatoksen rakentamiselle. Nykyiset rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä.

Korttelissa 54071 on harjoitettu kasvihuoneviljelyä, mistä syystä maaperä saattaa olla pilaantunut. Ennen rakentamista asia on tutkittava ja maaperä on tarvittaessa puhdistettava.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Rakennuslautakunnan kokousaikataulu, syksy 2016

Rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2016 syyskaudella seuraavasti:

Päivämäärä Viikonpäivä Kellonaika
11.8. torstai 17.00
1.9. torstai 17.00
22.9. torstai 17.00
13.10. torstai 17.00
1.11. tiistai 17.00
24.11. torstai 17.00
15.12. torstai 17.00

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.