Rakennuslautakunnan päätökset 21.1.2016

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelmassa rakennuslautakunnan tilikauden ylijäämä pysyy noin 1 M€:ssa. Tulo- tai menopuolella ei ole dramaattisia muutoksia edellisvuoteen.

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle purkamislupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2014-1889, kiinteistö 49-61-9906-5, Turuntie 145, 02710

Kyseessä on ns. Wikbergin korjaamosta, jolle myönnettiin purkulupa rakennuslautakunnan kokouksessa 29.10.2015. Rakennuslautakunta hylkäsi tuolloin purkuluvasta jätetyn oikaisuvaatimuksen, jonka perustelu oli ELY-keskuksen kielteisestä suojelupäätöksestä tehty valitus. Lausunnossa todetaan päätöksen perustelut, sekä se ettei asiasta ole ilmennyt 29.10.2015 jälkeen mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa päätöstä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Muutoslupa-asia, 2015-955, Soukantie 14 02360

Muutoslupa koskee Soukan ostoskeskuksen kaakkoisosan purkamista Länsimetron sisäänkäyntityömaan alta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Laajennuslupa-asia, 2015-1593, Tekniikantie 3 02150

Laajennuslupa-asia koskee Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksen (ent. TKK Puunjalostusosasto) PUU 1 -rakennuksen konehallia.

M.m. konehallin talotekniikka uusitaan, talon ylä- ja alapohjan eritystä parannetaan lämpötalouden parantamiseksi, koillisseinään tehdään ikkunoita, keittimille rakennetaan räjähdyssuojatut tilat, sosiaali- ja WC-tiloja uusitaan ja hätäpoistumisteitä parannetaan. Hallin parvea laajennetaan, jolloin kerrosala kasvaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1726, Vuoripirtintie 4 02330

Lupa koskee Saunalahteen tulevaa rakennusta, johon sijoittuvat vanhusten hoivakoti ja lasten päiväkoti. Hankkeessa on kaavaan nähden rakennusalan ylityksiä, jotka voidaan kuitenkin hyväksyä vähäisinä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1884, Koskelonkuja 1 02920

Kaksi varastohallia Perusmäkeen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Merkittiin tiedoksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.12.2015

KHO on tutkinut Nöykkiöön myönnetystä muutosluvasta jätetyn valituksen. Valituksen laatijoiden mukaan muutoslupa on mahdollistanut yksiasuntoisen asuintalon muuttamisen kaavan vastaiseksi moniasuntoiseksi majoitusrakennukseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tutkinnan päätös 10.12.2015

Tutkintapyyntö koski Suomenojalle luvattomasti rakennettua hallirakennusta. Koska halli on purettu, kaupungilla ei ole enää asiaan vaateita, ja tutkinta on lopetettu.

Tapauspäätös: Tutkinta päätetty, asiassa ei suoriteta esitutkintaa.

Kategoria(t): Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.