Rakennuslautakunnan esityslista 10.12.2015

Tämänpäiväinen esityslista oli varsin lyhyt.

3 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1286, 02730

Naapuri on jättänyt oikaisuvaatimuksen Lupatarkastajan päätöksestä myöntää lupa pientalon rakentamiselle ja maalämpökaivojen poraamiselle. Naapuri perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että luvitettu rakennus on liian korkea, maanpintaan nähden liian korkealla ja rakennuksen katonharja on vinossa muihin alueen rakennuksiin nähden. Lisäksi jätekatos on liian lähelle tonttien välistä rajaa.

Asemakaava ei määrää talolle suurinta harjakorkeutta tai harjan suuntaa. Jätekatos taas on käsitelty jo aiemman rakennusluvan yhteydessä. Päätös pysytettiin.

4 Muutoslupa-asia, 2015-1083, Suomalaistentie 5 02270

Toimistorakennuksen toisen kerroksen käyttötarkoituksen muutos kaupalliseksi liikuntatilaksi. Kummastusta herätti suihkutilojen vähäisyys, joka selittyy sillä, että tilassa on tarkoitus harjoitella tanssia ja joogaa. Itse tanssia harrastaneena harjoittelisin mieluummin tilassa, jonka pukuhuoneiden yhteydessä on suihkut, mutta rakennuksen rakennuttaja päättää mitä tilaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1557, Marinkallio 8 02320 ESPOO

Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa 62 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos Espoonlahteen, Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien väliin.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut poikkeamispäätöksen, joka mahdollistaa liito-oravien siirtämisen pois nykyisen Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien välisen metsäsaarekkeen alueelta. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1558, Marinkallio 6 02320 ESPOO

Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa 63 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1559, Marinkallio 4 02320 ESPOO

Kaksi kerrostaloa, yksi 8-kerroksinen ja toinen 5-kerroksinen, yhteensä 65 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Laajennuslupa-asia, 2015-1717, Espoontie 21 02740 ESPOO,

Espoon IKEA:n laajennus. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Muutoslupa-asia, 2015-1731, Ristiniementie 19 02320 ESPOO, Asunto Oy Espoon Rantatähdyke ym.

Muutoslupa kolmikerroksisen asuinkerrostalon 31.10.2013 myönnettyyn lupaan. Muutoksia ovat mm. huoneistolukumäärän muutos (kymmenen enemmän kuin viiteluvassa) ja huoneistoalojen muutokset, väestönsuojien koon ja sijainnin muutos, runkomittojen muutokset sekä julkisivujen aukotusten ja parvekkeiden lukumäärän ja sijainnin muutokset.

Asemakaavan mukaan AK -korttelialueelle tulee rakentaa vähintään 1.5 ap asuntoa kohti. Tontilla on 51 asuntoa, joten autopaikkoja tulee tontille rakentaa 77 ap. Kaupunkisuunnittelukeskus puoltaa poikkeamista asemakaavan autopaikkanormista vähäisenä poikkeuksena siten, että rakennusluvan autopaikkamäärä on linjassa valmisteilla olevan uuden autopaikkaohjeen kanssa. Uudessa autopaikkaohjeessa autopaikkoja edellytetään tämäntyyppiselle alueelle 1ap / 85 kem2, joka tällä suunnitelmalla tuottaisi noin 54 – 55 autopaikkaa. Hankkeeseen on suunniteltu yhteensä 69 ap.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.11.2015

Dnrot 1114/1/14, 1115/1/14, Espoon Dno 1614/2014, rakennuslupatunnus 2012-1060

Asia: Lainvoiman saaneiden päätösten purkamista koskeva hakemus

Hakija: Espoon ampumaratayhdistys ry

Päätökset, joita hakemus koskee:
Espoon kaupunkisuunnittelupäällikkö 16.6.2010 nro 2009-1105; Espoon rakennusvalvontakeskuksen lupatarkastaja 6.9.2012 nro 2012-1060

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.11.2015

Dnro 03169/15/4113, 03207/15/4113; Espoo DNo 1517/2015, rakennuslupa 2015-47

Asia: Rakennuslupaa koskevat valitukset

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 61.

Lupa-arkkitehti on myöntänyt päätöksellään 12.3.2015 § 11 rakennusluvan yksiasuntoisen pientalon rakentamiseen Espoon Westendin kaupunginosassa sijaitsevalle tontille. Espoon rakennuslautakunta on 7.5.2015 tekemällä päätöksellä (§ 61) hylännyt hakijoiden oikaisuvaatimukset lupa-arkkitehdin päätöksestä.

 Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta koskien aidan rakentamisesta ja hylkää valitukset muilta osin.

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset 5.10.2015 ja 9.11.2015, UUDELY/5438/2015

Asia: Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukainen väliaikainen vaarantamiskielto sekä annetun vaarantamiskiellon kumoaminen.

Toimenpidekiellon kohde: Villa Solkulla, Ylämyllyntie 3-5, Espoo

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suojelupäätös 26.11.2015, UUDELY/7113/2014

Suojeluesityksen tekijä: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Esityksen kohde: As Oy Westendintie 43:n rakennukset piha-alueineen, kiinteistötunnus 49-13-18-18.

Kategoria(t): Espoo, Paikalliset, Päätökset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.