Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Tilakeskuksen edustajat ja Rakennusviraston asiantuntija kävivät ennen kokousta esittelemässä Espoossa yleisesti ja julkisissa rakennuksissa erityisesti noudatettavia kosteudenhallinnan ja rakenneratkaisujen periaatteita.

Keskustelun tarve kumpusi osin edellisessä kokouksessa pöydätystä päiväkodista, jonka ulkoseinämateriaalin vedenimukyky herätti huolta lautakunnan jäsenissä, sekä rakennuslautakunnan yleisestä työstä kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi.

Rakennuslautakunnalla on ollut tavanomaista syventyä tiettyihin teemoihin kausittain. Edellisellä kaudella lautakunta keskittyi kehittämään esteettömyyttä, tällä kaudella on taas panostettu kosteusvaurioiden torjuntatyöhön.

Johtopäätös oli, että kosteudenhallintasuunnitelmien vaatiminen on parantanut kosteudenhallinnan tasoa, mutta rakennusvalvonnan on nykyisillä henkilöstömäärillä erittäin vaikeaa valvoa suunnitelmien noudattamista. Erityisesti vaikeaa on valvoa sementti- ja laastipohjaisten materiaalien vaatimien kuivumisaikojen noudattamista. Valtaosa uusissa rakennuksissa tapahtuvista kosteusvaurioista johtuukin nykyään siitä, ettei valujen kuivumista ehditä odottaa, vaan tiiviitä mattoja ja kaakeleita liimataan vielä kostean betonin päälle.

Toinen, erityisesti julkisia rakennuksia vaivaava ongelma on epätyypilliset ja teknisesti haastavat rakennusratkaisut.

3 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-735, Paapuuri 3 02330 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Edellisessä kokouksessa pöydälle jätetty päiväkoti palasi käsiteltäväksi. Lautakunta oli kysynyt Tilakeskukselta onko suunnitelmissa otettu huomioon kalkkihiekkatiilen suuri vedenimukyky. Tämä oli otettu huomioon seinien tuuletusraon mitoituksessa ja ulkoseinien pintakäsittelyssä, joten suunnitelmia ei nähty tarpeelliseksi muuttaa. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle toimenpidelupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2015-688

Valitus koskee Vanttilan lumenkaatopaikalle annettua toimenpidelupaa. Valituksen tehneillä henkilöillä ei Maankäyttö- ja rakennuslain §192 ole valitusoikeutta, joten oikeus jättänee valituksen käsittelemättä.

Valituksessa vedotaan lumenkaatopaikan esteettiseen haittaan, sekä lumikuormaliikenteen lapsille aiheuttamaan vaaraan. Valitettavasti parempiakaan vaihtoehtoja ei oikein ole, sillä entinen lumenkaatopaikka Turvesuolla on myyty rakennettavaksi ja muut tutkitut lumenkaatopaikat ovat niin pehmeällä maaperällä, että työkoneet uppoavat niihin keväällä ilman kalliita pohjanvahvistustöitä. Lumen kaatamista mereen taas ei kerättävään lumeen päätyvien roskien, hiekoitussepelin ja koiranulosteiden takia haluta tehdä.

Ydinongelma on siinä, että Vanttilantien pohjoispuoli on kaavoitettu kokonaan teollisuusalueeksi, joka oletusarvoisesti tuottaa aina raskasta liikennettä. Joka tapauksessa alueen takaa kulkevalle Vantinkulmanpuiston reitille Laitmanninportilta Vantnlaaksonporttiin on jo haettu maisematyölupa. Selostuksessa todetaan:

"Tavoitteena on toteuttaa lapsille turvallinen yhteys Vanttilan koululle Kurttilasta ohi tulevan Vanttilan lumenvastaanottopaikan."

VanttilaOte asemapiirroksesta.

Esittelijän lausuntoehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-872, Lyökkikuja 7 02160 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Lyökkiniemen kärkeen suunnitellulle tietoliikennetukiaseman mastolle myönnetyn toimenpideluvan perumista. Vaatimuksesta ei tarkalleen käynyt ilmi, mitä haittaa 15-metrisen maston korvaamisesta 24-metrisestä aiheutuu, mutta otaksun haitan olevan lähinnä esteettinen. Päätös pysytettiin.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1182, Nahkasuutarintie 14 02780 ESPOO

Haettu lupa koskee kolmea kerrostaloa, neljää rivitaloa, kahta paritaloa, viittä autokatosta, tukimuureja ja kolmen talousrakennuksen purkamista Kurttilassa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1233, Kylätorintie 5 02770 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Tilakeskus-liikelaitos

Varsin funkkishenkinen päiväkoti- ja nuorisotilarakennus (Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila) sekä talousrakennus. Räystäättömyys ja loivat, sisäänpäin kuivattuvat katot aiheuttivat huolta, mutta huolellista ylläpitoa vaativat rakenneratkaisut eivät ole kiellettyjä jos tilaaja, tässä tapauksessa Espoon tilakeskus, antaa niille suostumuksensa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1242, Pikkulotankuja 3 02680 ESPOO

Neljä rivitaloa, kaksiasuntoinen pientalo, 3 autokatosta ja vss/varasto/kerhohuone Painiitylle. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1258, Pikkulotankuja 1 02680 ESPOO

Neljä luhtitaloa, talousrakennus ja autokatos edellisen viereen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1284, Ullanmäentie 12 02750 ESPOO

Liiketilallinen asuinkerrostalo sekä autokatos Koivuhovin aseman lähelle Rantaradan viereen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1302, Puolikuu 2 02210 ESPOO

Purkuluvan saaneen Esson konttorin tilalle Kuitinmäkeen nousevat kaksi asuinkerrostaloa, sekä kaksitasoinen pysäköintilaitos. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1321, Päivänkehräntie 2 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Olarissa sijaitsevan Päivänkehrän koulun ja entisen kirjaston osittainen purkaminen, peruskorjaus ja laajennus, jätevaraston uudelleen rakentaminen, piha-alueen kunnostaminen ja 9 kpl maalämpökaivoja.

Peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä liikuntasalirakennus ja päärakennus yhdistetään toisiinsa aulan ja ruokasalin laajennuksella. Päärakennus laajennetaan 2. kerroksella, johon sijoitetaan opetustiloja, hallinto‐ ja kouluterveydenhuollon tiloja.

Koulurakennukseen toteutetaan laaja peruskorjaus, jossa uusitaan lämmöneristeet, pintamateriaalit, ovet, ikkunat jne. Kantavat rakenteet säilyvät. Rakennuksen talotekniset järjestelmät uusitaan. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Rakennuslautakunnan kokousaikataulu, kevät 2016

Hyväksyttiin kevään kokousajat.

14 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Lautakunta jätti käyttämättä otto-oikeuden rakennusviraston rekrytointeihin.

15 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 25.9.2015

DNo 1801/1/15, Espoo DNo 5053/2014.

Asia: Rakennusvalvontaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija: Asunto Oy Soukanniitty 16

Asian vaiheet:

Helsingin hallinto-oikeus 24.5.2015 nro 15/0289/5

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätös 2.5.2013 § 70

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:

Valituslupaa ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.