Rakennuslautakunnan päätökset 4.6.2015

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 huhtikuun seurantaraportti (Kh)

Seurantaraportissa ei ole suuria yllätyksiä. Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennusteiden mukaan. Käsittelyajat ovat olleet arvioitujen mukaiset 86% tapauksista.

4 Rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakertomus 2014

Toimintakertomus ei sisällä suuria yllätyksiä. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö on tiivistynyt, jotta seudulla olisi yhtenäiset käytännöt.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2014-1782, 02160 ESPOO

Asia koskee Westendissä sijaitsevan paritalon autokatosta, joka sijaitsee 0,35 m tontin rajasta. Kyseisellä tontilla sijaitseva rakennus on rakennettu puretun rakennuksen tilalle puretun rakennuksen muotokieltä noudattaen. Purettuun rakennukseen on kuulunut autokatos, jonka rakentamiseen vieressä asuva naapuri oli antanut suostumuksensa.

Katosta käsiteltiin jo rakennuslautakunnan kokouksessa 18.9.2014, jolloin todettiin, että sille on paloturvallisuussyistä haettava rakennuslupa ja esitettävä asianmukainen palo-osastointi. Näin on toimittu ja katokselle on myönnetty lupa 27.4.2015. Naapuri katsoo kuitenkin, että näin lähelle tontin rajaa rakentaminen heikentää naapurirakennuksen laajennusmahdollisuuksia, ja vaatii siksi luvan perumista.

Päätös pysytettiin.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-51, 02230 ESPOO

Kahta erillispientaloa koskevasta rakennusluvasta on valitettu hulevesisuunnitelmien johdosta. Muutoksenhakijan mukaan suunnitelmissa esitetty imeytyskaivo ei sovellu hulevesien johtopaikaksi, sillä hänen mukaansa vesi nousisi alempana sijaitsevalla naapuritontilla pintaan. Sadevesikaivoa ei ole kuitenkaan tarkoitettu pääasialliseksi imeytyspaikaksi, vaan lähinnä estää veden valunnan naapuritontille poikkeuksellisen runsaiden sateiden aikaan.

Oikaisuvaatimusta ei hyväksytty.

9 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, 02180 ESPOO

Lupa koskee kolmen erillispientalon rakennuslupaa Mankkaalla.

Naapuritontin omistajat ovat esittäneet oikaisuvaatimuksen lupainsinöörin päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimustaan mm. sillä, että suunnitellut talot poikkeavat hyvin paljon nykyisestä rakennuskannasta, ne ovat ulkonäöltään rumia ja liian moderneja kyseiseen ympäristöön. Suuret heihin päin avautuvat ikkunapinnat ovat häiritseviä, epäesteettisiä ja vievät yksityisyyden. Suora katon muoto ei sovi ympäristöön, jossa katot ovat harjakattoja. Kahden talon suunnitelma tontille olisi kolmea taloa väljempi. Suunnitelmissa esitetty maan kohottaminen voi aiheuttaa valumavesiä heidän tontille. Kaksikerroksiset talot varjostavat heidän tonttia, avaruus ja katunäkymä häviävät. Perustamistapaa ei ole esitetty suunnitelmissa. Mahdollisesta paalutuksesta tulee kova meteli ja aiemmin rakennettuihin rakenteisiin voi tulla murtumia. Rakennuspaikalla on kymmeniä metrejä korkea kuusi, jonka kaataminen on erittäin haastavaa. Naapurit ovat myös huolissaan rakentamisen vaikutuksesta heidän kiinteistönsä arvoon rakennettaessa tontti näin täyteen.

Luvitetut rakennukset ovat kaavanmukaisia, eivätkä ole tasakattoisia, vaan pulpettikattoisia. Rakennusten suurimmat ikkunapinnat osoittavat viereiseen puistoon ja toistensa seiniin. Oikaisuvaatimusta ei hyväksytty.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-347, Heimolantie 1 02330 ESPOO

Lupa koskee kahta rivitaloa, niihin liittyviä varastorakennuksia ja maalämpökaivoa Saunalahteen.

Hankkeesta on tullun naapureilta runsaasti huomautuksia. Huomautukset koskevat mm. asemakaavan viitekuvista poikkeavaa asuntojen määrää, rakennusten rivitalomuotoa (jonka kaavamerkintä AP sallii) naapurirakennusten erillistalomuodon sijaan, sekä pitkän rakennusmassan aiheuttamaa varjostusta sekä muutoksia tuuliolosuhteisiin.

Ensimmäistä kertaa näen rakennushanketta vastustettavan sillä perusteella, että se vähentää alueen tuulisuutta. Oikaisuvaatimusta ei hyväksytty.

11 Purkamislupa-asia, 2015-541, Majurinkatu 8 02600 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Perkkaantalo c/o SRV Yhtiöt Oyj

Lupa koskee Perkkaalla sijaitsevan toimistorakennuksen purkamista uutta asemakaavaa ennakoiden. Alue on uudessa asemakaavassa merkitty Yleisten rakennusten alueeksi (kaavamerkintä Y). Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Purkulupa myönnettiin.

12 Purkamislupa-asia, 2015-543, Majurinkatu 1 02600 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Perkkaantalo c/o SRV Yhtiöt Oyj

Lupa koskee Perkkaalla sijaitsevan teollisuusrakennuksen purkamista uutta asemakaavaa ennakoiden. Alue on uudessa asemakaavassa merkitty asuinkerrostalojen alueeksi (kaavamerkintä AK). Kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kaupunginmuseo tallentaa Espoon teollisuushistoriaa ja haluaa varata mahdollisuuden rakennuksen dokumentointiin ennen purkutöiden aloitusta. Purkulupa myönnettiin.

13 Tiedoksi

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Espoon vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2014.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.