Esityslista rakennuslautakunnan kokous 7.5.2015

3 Hakemus rakennusvalvontamaksun (lasku nro 1526900513) kohtuullistamiseksi, 49-71-40-1, Blominmetsäntie 11, 02810 Espoo, lupatunnus 2014-1846, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY

Asia koskee Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennusvalvontamaksua.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § nojalla rakennusluvan hakija on velvollinen suorittamaan rakennuslupamaksu, jolla katetaan rakennusvalvonnalle hankkeen valvonnasta koituvat kustannukset.

Espoossa voimassa oleva hinnasto on pinta-alaperustainen, joten pinta-alaltaan suurista hankkeista määrätään korkea maksu. Taksan 20 § mukaan maksua voidaan kuitenkin alentaa enintään 30%, mikäli maksu on kohtuuttoman suuri verrattuna aiheutettuun työmäärään.

Minusta näin olisi voinut menetellä, mutta lautakunnan enemmistö päätyi vastustamaan taksan alentamista, koska näin saadaan HSY:n rahoja Espoolle. Esitykseni edetä pohjan mukaan raukesi kannattamattomana. En jättänyt eriävää mielipidettä, koska tässä ei ole sinänsä mitään lainvastaista.

4 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1733, 02750 ESPOO

Oikaisuvaatimus koskee pientalon rakennuslupaa Kuurinniityssä. Oikaisunhakijan mukaan rakentaja on rikkonut rakennusluvan ehtoja käyttämällä hänen tonttiaan säilytys- ja läpikulkualueena. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty 14 päivän määräajan jälkeen. Asia muuttuu näin ollen jatkuvan rakennusvalvonnan asiaksi.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-47, 02160 ESPOO

Oikaisuvaatimus koskee uutta kaksikerroksista pientaloa Westendissä. Kolme naapuria on luvan käsittelyvaiheessa huomauttanut mm. rakennuksen sijoituksesta, muodosta, korkeudesta, värityksestä, sopivuudesta ympäristöön, ikkunoiden ja sisäänkäyntien sijoittelusta, rakennusoikeuslaskelmasta, louhinta- ja maanrakennustöistä sekä aidan muodosta ja väristä. Lupakäsittelijä on todennut rakennuksen olevan kaikilta osiltaan lakien, määräysten ja rakennusjärjestyksen mukainen sekä soveltuvan paikalle. Hakija on lupakäsittelyn aikana muuttanut aidan laudoitusta ja väriä.

Lupa-arkkitehdin päätös pysytettiin.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-115, 02730 ESPOO

Oikaisuvaatimus koskee Palomäkeen rakennettavan pientalon korkeusasemaa ja sen yhteydessä suoritettavaa maanpinnan muokkausta. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty määräpäivänä toimistoajan jälkeen.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-218, Kilvoituksentie 1 02360 ESPOO, Keskus-Sato Oy c/o Sato Oyj

Untitled

Lupa koskee uutta kerrostaloa Soukankallioon. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

8 Muutoslupa-asia, 2015-275, Piispansilta 11 02230 ESPOO, Big Apple Top Oy c/o Realia Isännöinti Oy

Ison Omenan rakennustyönaikainen muutos ja laajennus. Metrokeskuksen rakennustöiden ajaksi muutetaan rakennuksen tilajärjestystä sekä uloskäyntejä. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

9 Laajennuslupa-asia, 2015-277, Markkinakatu 3 02230 ESPOO, Big Apple Top Oy

Liittyy edelliseen, viereiselle tontille ulottuva Ison Omenan laajennus. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-417, Juvankartanontie 32 02920 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Yksikerroksinen päivittäistavarakauppa Juvankartanoon. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

11 Muutoslupa-asia, 2015-465, Ruskaniitty 4 02970 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Kalajärven palvelukeskuksen ensimmäisessä kerroksessa tehdään sisätilamuutoksia siten, että askartelu-, kerho- ja laboratoriotiloja muutetaan neuvolan ja terveysaseman vastaanottohuoneiksi, odotustiloja ja toimistotiloja lisätään ja rakennetaan uusi le-wc-tila. Sisätilamuutoksista johtuen tehdään vähäisiä ikkunamuutoksia länsijulkisivussa ja sisäpihan julkisivussa. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

12 Muutoslupa-asia, 2015-612, Nauhakuja 2 02180 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Hakemus koskee Taavinkodin sisäisiä tilajärjestelymuutoksia, samassa yhteydessä rakennuksen nimikkeeksi muutetaan Taavinkodin muistipalvelukeskus.

Muutoksessa muutetaan huoneiden käyttötarkoitusta, rakennetaan pyykinkäsittelyhuone sekä sen vaatimat palo-osastoinnit, sekä yhdistettävä asukashuonepari, joka voi toimia myös pariskunnan asuntona. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

13 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 24.4.2015

DNo 05997/13/122, Espoo DNo 5053/2014

Asia: Rakennusvalvontaa koskeva valitus

Espoon rakennuslautakunnan päätös 2.5.2013 § 70.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki vahingonkorvausvaatimusta ja hylkää valituksen ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Rakennuslautakunnan päätöstä ei ole miltään osin syytä muuttaa.

Kategoria(t): Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.