Rakennuslautakunnan päätökset 16.4.2015

Espoon pysäköintiohjelman esittely

Pysäköintiohjelmassa määritelty "perälauta," 0,5 ap/asuntoa tarkoittaa 35 m²/hlö mitoituksella yksiöille käytännössä 1 ap/70 m². Opiskelija-asunnoille esitetään kevennystä , jonka nojalla määrätyistä paikoista tarvitsee rakentaa vähintään 60%, paitsi Otaniemessä, jota koskee oma ohje.

Huoltoajo, toimitukset sekä pysäköintipaikkojen yleinen riittävyys puhuttivat.

Rakennuslautakunta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, voidaanko voimassaolevista kaavoihin kirjoitetuista pysäköintimääräyksistä poikkeamista pitää vähäisenä poikkeamana pysäköintiohjeen nojalla, joten jokainen hanke pitää ratkaista tapauskohtaisesti. Rakentajille turvallisinta on hakea kaavamuutosta, mikä lisännee jonkin verran kaavoituksen työkuormaa.

5 Muutoslupa-asia, 2015-20, Kivimiehentie 2 02150 ESPOO

Hakijat hakevat lupaa muuttaa Otaniemessä sijaitseva Raja- ja merivartiokoulun entinen rakennus asuntolakäyttöön. Oppilaitoksessa jo sijainneiden majoitustilojen lisäksi asumiskäyttöön on tarkoitus ottaa toimisto- ja opetustiloja.

Rakennus on suojeltu kaavalla, mutta sillä ei ole vaikutusta hankkeeseen, koska muutokset koskevat vain rakennuksen sisätiloja. Puhtaasti kaupallinen majoitustoiminta poikkeaa jonkin verran kaavan osoittamasta käyttötarkoituskesta (YO/s, opetus- ja tutkimustoiminnan alue, jolla sallitaan opiskelija-asuminen ja -asuntojat). Muutoksen luonne on tilapäinen, joten kaavoittaja on puoltanut muutoslupaa.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-192, Suurpellon puistokatu 8 02250 ESPOO

Asuinkerrostalo ja siihen liittyvä maanalainen pysäköintilaitos Suurpeltoon. Rakennus ylittää jonkin verran rakennusalan rajat, mutta poikkeamia pidettiin vähäisinä.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-363, Lotankatu 4 02680 ESPOO

Asuinkerrostalo ja autohalli/piharakennus Lintuvaaraan.

Alueella on tehty liito-oravahavaintoja, mutta hanke ei selvityksen mukaan pienennä liito-oravan elinympäristöksi sopivaa aluetta kohtuuttomasti.

8 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt asiaa DNo 01022/14/113, Espoo DNo 5788/2013, rakennuslupa 2013-330 koskevan valituksen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt asioita DNo 448/1/15, Espoo DNo 5236/2013 sekä DNo 449/1/15, Espoo DNo 2010/2013 koskevat valitukset

Kategoria(t): Espoo, Päätökset, Rakennuslautakunta, Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.