Rakennuslutakunnan päätökset 26.3.2015

4 Oikaisuvaatimus lupainsinöörin 10.2.2015 antamaan päätökseen vastaavan työnjohtajan hakemuksesta, lupatunnus 2014-1998, kiinteistö 49-20-5-18, Pitkännotkontie 43a, 02750 Espoo.

Tapauksessa on kysymys siitä, voiko pientalon rakennustyömaan vastaavana työnjohtajana toimia henkilö, jolla on vähän kokemusta rakennustyön johtamisesta eikä varsinaista alan tutkintoa, mutta runsaasti kokemusta rakennusten suunnittelusta. Voimassa olevan käytännön mukaan Arkkitehdin tutkintoa ei lasketa Maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:n 1 momentissa ja MRL 70 § tarkoitettu rakennusalan tekninen tutkinto.

Päätettiin esityksen mukaan.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2014-2000, Mänkimiehentie 02780 ESPOO

Uudelleenkäsiteltävä lupapäätös koskee Romu Keinänen Oy:lle myönnettyä siirtolavojen, merikonttien ja työkoneiden varastointialueen tilapäistä rakennuslupaa 5 vuodeksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle.

Naapurikiinteistön asukkaat ovat huolissaan hulevesien valumisesta heidän talousvesikaivonsa imeytymisalueelle sekä varastoitavien välineiden vaikutuksesta heidän kiinteistönsä arvoon.

Naapurikiinteistö on kaavoitettu teollisuusalueeksi ja sijaitsee betoniaseman vieressä, joten merkittävää vahinkoa kiinteistön arvolle ei tapahtune. Hulevedet johdetaan hakijan mukaan pois naapurikiinteistöstä päin.

Päätettiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1846, Blominmetsäntie 11 02810 ESPOO

Lupa koskee Blominmäen jätevedenpuhdistamon maanalaisia tiloja ja huoltotunneleita. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1886, Magneettikatu 1 02330 ESPOO

Seitsenkerroksinen kerrostalo Saunalahteen. Kaavasta piti poiketa pelastustiesuunnitelmien osalta, mutta kaavoittaja puoltaa näitä, sillä kaavassa esitetyt pelastustiet olivat toteuttamiskelvottomia. Tästä johtuen istutettavat tontinosat kutistuivat hieman kaavan vaatimista. Julkisivumateriaalien osalta on myös poikettu kaavavaatimuksista, kaupunkikuvatoimikunnan suostumuksella. Lupa hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1887, Saunalahdenkatu 1 02330 ESPOO

Kuusikerroksisia kerrostaloja Saunalahteen edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esittelijän muutoksin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-24, Etelätuulentie 1 02100 ESPOO

Tapiolan keskuspysäköinnin ja -huollon, väestösuojan ja metron huoltotilan ajoyhteyden maanalainen osio. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-25, Tapionaukio 4 02100 ESPOO

Edellisen toinen osa. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

KHO on hylännyt 23.5.2013 tehdystä päätöksestä haetun valituksen

 

Kategoria(t): Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.