Rakennuslautakunnan päätökset 12.2.2015

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2014 ennakkotilinpäätös (Kh-asia)

Rakennuslupia myönnettiin 1 827 kpl, mikä jäi jälkeen 1 900 kpl tavoitteesta, mutta uudis- ja laajennuslupien tilavuus ylitti annetun tavoitteen (2 miljoonaa m³) 403 000 m³lla.  Toimintakate ylitti tavoitteen (1,788 M€) 445 000 €:lla, eli melkein 25%.

Osa katteesta on kaupungin omaa rahaa Länsimetron muodossa, mutta noin yleisesti taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvältä. Rakennusvalvontaan olisi jopa syytä harkita lisähenkilökunnan palkkaamista. Espoon rakennusvalvonnassa on suunnilleen sama määrä henkilökuntaa kuin Vantaalla, vaikka Espoo on isompi kaupunki.

Sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt noin 10%, mikä on varsin lupaava kehityssuunta.

Päätettiin esityksen mukaan.

8 Rakennusvalvonnan lupakäsittelyaikojen seuranta II/2014

Keskimääräisten käsittelyajat ylittivät hieman tavoiteajat, luultavasti kesälomien takia. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2014-100, 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu suunnitellun uudisrakennuksen poistamista, sillä sen terassit ulottuvat istutettavalta alueelle, vaikka nämä on hyväksytty vähäisenä poikkeamisena, sekä leikkialueen siirtämistä.

Päätös pysytettiin.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1929, Merituulentie 36 02200 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi ym.

Niittykummun metroasemaan liittyvä liike- ja asuinrakennusprojekti. Suhtaudun vähän penseästi siihen, että espoolaiseen tyyliin metroaseman yhteyteen tulee suuri rakennusmassa, joka ohjaa jalankulkuliikennettä kauppakeskuksen läpi. Asia on kuitenkin ratkaistu kaavassa, joten sille ei voi enää tehdä mitään.

Hyväksyttiin esittelijän esittämin korjauksin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1363, Reelinkikuja 3 02330 ESPOO

Kerrostalo Saunalahteen. Hyväksyttiin esitetyksen mukaan.

12 Muutoslupa-asia, 2014-1484, Piispanpiha 7 02200 ESPOO

Kerrostalo Olariin. Hyväksyttiin esitetyksen mukaan.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1821, Friisinmäentie 21-23,

Pientaloryhmä Leppävaaraan. Ensimmäisissä suunnitelmissa esitetty rakennusalan ylitys oli poistettu. Räystäiden pituus puhutti, mutta suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Muutoslupa-asia, 2014-1880, Länsimetro Oy

Tapiolan metroaseman luvasta poistuu kerros Merituulentien laskemisen seurauksena. Sisäiset järjestelyt muuttuvat tämän seurauksena. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 Laajennuslupa-asia, 2014-2029, Lintuparvenpuisto 5a 02660 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Lintuvaaran päiväkodin vesikaton korotus lämmöneristyksen parantamiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 20.1.2015

DNo 07756/14/4113, Espoo DNot 4723/2014, 4729/2014, 4730/2014, 4731/2014, Rakennuslupatunnukset 2014-1597, 2014-1599, 2014-1657 ja 2014-1659

Asian vaiheet:

Espoon rakennuslautakunta on 20.11.2014 tekemällä päätöksillä (§ 188-191) myöntänyt Espoon kaupungille rakennusluvan Länsi-Metron Matinkyä-Kivenlahti -osuuden rakentamista palvelevien Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Kaitaan työ- ja huoltotunneleiden rakentamiseen. Hakijalle on samalla myönnetty luvat rakennustöiden aloittamiseen ennen lupapäätösten lainvoimaisuutta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa vaatimusta.

Kategoria(t): Espoo, Paikalliset, Päätökset, Rakennuslautakunta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.