Rakennuslautakunnan päätökset 21.8.2014

Rakennuslautakunta kokoontui syyskaudella ensimmäisen kerran 21.8.2014. Lista oli kesän jäljiltä melko pitkä.

3 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia)

Sähköinen lupajärjestelmän aiheuttama lisätyö ja henkilöstöresurssit puhuttivat. Tulokertymä on huomattavasti yli tavoitteiden, mutta se johtuu pääasiassa uuden Espoon sairaalan lupamaksujen ajoittumisesta tälle vuodelle.

4 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 02610 Espoo

Talon omistaja kaatoi kolme talon lähellä kasvanutta suurta mäntyä ottamatta yhteyttä rakennusvalvontaan. Tästä määrättiin sakko. Asia on harmillinen, sillä maisematyölupa olisi luultavasti myönnetty, jos kiinteistön omistaja olisi vaivautunut sellaista hakemaan.

5 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle uhkasakolla tehostetun velvoitteen asettamista luvattoman tilaelementtirakennuksen poistamiseksi koskevassa asiassa, 02230 Espoo

Vuodesta toiseen luvatta eri tonteille sijoitetun konttirakennuksen siirtomääräys ja siihen liittyvä sakko etenee hallinto-oikeudesta korkeimpaan oikeuteen. Hakija katsoo valituksessaan, että häntä on viimeisen päätöksen ilmoittamisen yhteydessä harhautettu, koska kirje oli otsikoitu väärin.

Sisällöstä kävi kuitenkin ilmi, että kyseessä oli päätös sekä valitusmahdollisuudet, joten lautakunta pitää tapahtunutta valitettavana, mutta oikeudellisesti vähämerkityksellisenä vahinkona.

6 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupaa koskevasta valituksesta, 02650 Espoo

Vedetty pois listalta.

7 Hulevesien johtamista ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan päätettäväksi, 02750 Espoo

Lautakunta ei ota naapurusriitaan kantaa, sillä siinä ei ole sellaisia asioita jotka kuuluvat rakennuslautakunnan toimivaltaan.

8 Oikaisuvaatimus rakennusluvan 2014-915 rakennusvalvontamaksun nro, 02630 Espoo

Hakija on hakenut toimenpidelupaa (260 €/kpl) takan purkamista varten mutta lupa on muutettu rakennusluvaksi (500 €/kpl) koska tulisijojen ja hormien muutostyöt tulkitaan MRL 125 § 3. momentin nojalla rakennuksen turvallisuuteen vaikuttaviksi. Kohtuullistamisesta äänestettiin, pohjaesitys voitti äänestyksessä 5-3.

9 Oikaisuvaatimus määräyksestä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin rakennelman ja kaiteen osalta, 02330 Espoo

Naapurit ovat valittaneet asukkaiden rakentamasta aidasta ja polttopuunkuivauslavasta tontin luonnontilaisena säilytettävällä osalla. Asia jätettiin pöydälle epäselvien kuvien takia.

10 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 02260 Espoo

Naapurit ovat vaatineet rakennusluvan perumista liiallisen harjakorkeuden ja maanpäällisen kellarin vuoksi. Valituksissa on vedottu asukkaiden tasapuoliseen kohteluun, vaikka vaatimukset ovat muuttuneet vuosien varrella. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-847, Pikkulotankuja 2 02680 ESPOO, Asunto Oy Pikkulotta Espoo

Aiemmin käsittelyssä ollut taloyhtiö on tullut muutettuna uudelleen käsiteltäväksi. Asuntoja on vähennetty alkuperäisestä suunnitelmasta pysäköintipaikkojen riittävyyden takaamiseksi.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-236, Niittytaival 3 02200 ESPOO, Asunto Oy Espoon Buugi c/o Skanska Talonrakennus Oy

Niittykumpuun rakennettavan kerrostalon uudisrakennuslupa. Luvassa haettiin poikkeusta kerroslukuun. Maastonmuotojen ansiosta rakennuksen korkeus asettuu samaan tasoon naapuritalojen kanssa, joten sitä voi pitää vähäisenä poikkeuksena. Hyväksytty esityksen mukaan.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-591, Nahkasuutarintie 9 02780 ESPOO, TA-Asumisoikeus Oy

Rivitaloasuntoja Kauklahteen. Hyväksytty esityksen mukaan.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-707, Likusterikatu 1 02200 ESPOO, Asunto Oy Espoon Likusterikatu G c/o Asuntosäätiö ym.

Kerrostalohanke Suurpellossa. Toinen taloista rajautuu Viistokujaan, jolla ei kuitenkaan tiettävästi sijaitse yhtään taikatarvikeliikettä. Hyväksytty esityksen mukaan.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-735, Bassenraitti 2 02780 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Joukko yhteenkytkettyjä paritaloja Kauklahdessa. Hyväksytty esityksen mukaan.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-738, Fickeninkuja 2 02780 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Joukko yhteenkytkettyjä kerrostaloja Kauklahdessa. Hyväksytty esityksen mukaan.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-841, Veräjänpieli 1 02650 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Kuplahalli Veräjälaaksossa. Hyväksytty esityksen mukaan. WC-tilojen saavutettavuus puhutti.

18 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-921, Laaksonpohjantie 4 02730 ESPOO, KOY Sinikallion Hoitokoti Uudenmaan Seniorikodit

Hoitokoti Laaksolahteen, hyväksyttiin esityksen mukaan.

19 Purkamislupa-asia, 2014-1082, Tietäjäntie 10 02130 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Tietäjäntie 10 c/o SRV Rakennus Oy

Pohjois-Tapiolassa sijaitsevalle toimistorakennukselle haettu purkamislupa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

20 Purkamislupa-asia, 2014-1135, Perkkaantie 11 02600 ESPOO, Nemko Oy ym.

Teollisuusrakennuksen purkamislupa. Tontille on suunnitteilla asuntoja.

21 Päätökset ja kirjelmät

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.