Rakennuslautakunnan päätökset 22.5.

Rakennuslautakunnan esityslista oli tällä kertaa hyvin lyhyt. Se sisälsi seuraavat asiat:

  • Rakennuslautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti
  • Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle tilapäistä rakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-34-9902-5, Merenkäynti 5, 02320 Espoo
  • Keilaniemen metroaseman maanpäällisten osien ensimmäisen vaiheen rakennuslupa, Uudisrakennuslupa-asia, 2014-103, Keilaniementie 2, 02150 Espoo, länsimetro Oy
  • Pysäköintilaitoksen purkamislupa Leppävaarassa, Purkamislupa-asia, 2014-531. Esikunnankatu 1, 26000 Espoo, Kiinteistö Oy Espoon Esikunnankatu 1 c/o Sponda Oyj
  • Laajennuslupa Ammässuon kompostointilaitoksen yhteyteen rakennettavalle mädätyslaitokselle
  • Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti

Tulostavoitteiden seurantaraportista ei ilmene mitään erityisiä toimenpiteitä vaativaa

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle tilapäistä rakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-34-9902-5, Merenkäynti 5, 02320 Espoo

Rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2014 kumota Kivenlahden meritorille esitetyn venekahvilan maalle rakennettaville huolto- ja WC-rakennuksille myönnetyt väliaikaiset rakennusluvat. Hakija on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksen kumoamisesta.

Äänestin itse luvan myöntämisen puolesta, mutta puoltava kanta hävisi äänestyksessä 5-4. Valituksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä ei ollut lautakunnan tiedossa, joten lautakunta hyväksyi oikeudelle annettavan lausunnon esityksen mukaisena.

Keilaniemen metroaseman maanpäällisten osien ensimmäisen vaiheen rakennuslupa, Uudisrakennuslupa-asia, 2014-103, Keilaniementie 2, 02150 Espoo, Länsimetro Oy

Keilaniemen metroaseman maanpäällisten rakennusluvat tulivat käsittelyyn. Lupahakemuksessa poiketaan hieman asemakaavasta, sillä Keilaniemen metroasema on kaavassa kytketty Keilaniemen tornitaloihin, joiden toteutuminen on tällä hetkellä epävarmaa.

Poikkeamiset ovat pääosin aika pieniä. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pysäköintilaitoksen purkamislupa Leppävaarassa, Purkamislupa-asia, 2014-531. Esikunnankatu 1, 26000 Espoo, Kiinteistö Oy Espoon Esikunnankatu 1 c/o Sponda Oyj

Leppävaarassa sijaitsevalle pysäköintilaitokselle haetaan purkulupaa seitsenkerroksisen toimistotalon alta. Viereisten talojen rasitteet puretaan ja siirretään toiseen pysäköintilaitokseen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Laajennuslupa Ammässuon kompostointilaitoksen yhteyteen rakennettavalle mädätyslaitokselle

Ämmässuon kaatopaikalle rakennetaan vihdoin biojätteiden mädätyslaitos. Helsingin Seudun Ympäristöpalveluilla on pitkään ollut ongelmia biojätteiden käsittelyn kanssa, sillä Ämmässuolle hankittu kompostointilaitos ei toimi kunnolla suomalaisten biojätteiden kanssa. Kompostointilaitos on suunniteltu käytettäväksi keskieurooppalaisella biojätteellä, joka koostuu lähinnä puutarhajätteestä ja hakkeesta, ei keittiöjätteestä ja ruoantähteistä. Liian märkä ja tiivis jäte ei kompostoidu kunnolla, vaan mätänee.

Mädätyslaitoksessa mätänemisen tuotteena syntyvä metaani saadaan talteen ja voidaan käyttää hyväksi lämmön- ja sähköntuotannossa. Lopputuote kompostoidaan. Menetelmä on varsin samantapainen kuin pääkaupunkiseudun jätevedestä kerätyn lietteen käsittelyyn käytettävä prosessi.

Lupa myönnettiin esityksen mukaisesti.

Kategoria(t): Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.