Rakennuslautakunnan esityslista 24.4.2014

Rakennuslautakunnan listalla on tällä kertaa:

 • talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma
 • kolme tilapäistä rakennuslupaa koulurakennuksille
 • yksi uudisrakennuslupa rivitaloille Järvenpäähän
 • ison Omenan laajennus
 • märkätilan rakentaminen Glimsin pikkutupaan

3 Rakennuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma asettaa rakennusvirastolle jonkin verran alkoperäistä talousarviota korkeammat tulostavoitteet. Esityksen mukaan taksat tarkistetaan vastedes vuosittain ja sähköisten palveluiden käytöllä yritetään löytää säästöjä.

Myös nettobudjetointiin siirtymistä pohditaan. Tällä hetkellä rakennusvirasto on bruttobudjetoitu yksikkö, t.s. virastolla on kaupungin puolesta määritellyt tulo- ja menotavoitteet. Nettobudjetointi tarkoittaa sitä, että kunnan tomintayksikölle annetaan vain tulostavoite, mutta sen liikevaihtoon ei puututa.

Nettobudjetointi voisi sopia bruttobudjetointia paremmin rakennusvirastolle, sillä sen menot katetaan valtaosin sen itse keräämillä maksuilla. Nettobudjetoinnissa talousarviota ei tarvitsisi tarkistaa, rakennushankkeiden volyymivaihteluiden takia niin usein kuin nyt.

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

4 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, kiinteistö 49-413-2-333, 02730 Espoo

Pihalta on kaadettu puita ilman maisematyölupaa. Tästä on esitetty määrättäväksi 360 € suuruinen sakko.

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

5 Rakennuslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-140

Tilapäinen rakennuslupa koulurakennukselle Kirstin koulun tontille.

6 Rakennuslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-142

Tilapäinen rakennuslupa koulurakennukselle Viherlaakson koulun tontille.

7 Rakennuslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-262

Tilapäinen rakennuslupa koulurakennukselle Järvenperän koulun tontille.

8 Rakennuslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-273

Rivitaloja Järvenperään.

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

9 Laajennuslupa-asia, Big Apple Top Oy, lupatunnus 2014-203

Tästä asiasta tulee luultavasti kokouksen suurin kiistanaihe. Iso Omena on hakenut lupaa laajentamiselle. Espoon vammaisneuvosto on antanut suunnitelmasta varsin kriittisen lausunnon, tärkeimpinä:

 • Parkkihallien korkeus on 2,4 m, joka ei mahdollista invataksien ajoa halleihin. Ratkaisuksi on ehdotettu Piispansilta 11 sisäänkäyntiä, jossa invataksi voi purkaa oven vieressä, mutta saattoliikenne ohjataan 50 m päässä olevalle tienvieruspaikalle. Saattoliikenteelle paikka on liian kaukana ja talviaikaan käyttökelvoton (pyörätuolit).
 • Piispansillan sisäänkäynniltä tultaessa esteetön kulku edellyttää kahden eri hissin käyttöä palvelutorille tai elokuvakeskukseen mentäessä, mikä lisää teknisten häiriötilanteiden riskiä.
 • [Elokuvateatterin] Suurimpien salien yläosaan ei voida sijoittaa pyörätuoleille varattuja paikkoja, koska kulkureittinä on kevythissin lisäksi vain hätäpoistumistie kapeine kierreportaineen. Poistuminen on mahdotonta ilman erityistoimenpiteitä, esimerkiksi hissin rikkoontuessa.
 • [Elokuvateatterin uusissa] Saleissa on luiskatut sisäänkäynnit, joiden välittömään läheisyyteen on sijoitettu pyörätuolipaikat. Paikat vaikeuttavat esteetöntä kulkua muille paikoille ja aiheuttavat näin myös turvallisuusriskin.
 • Pyörätuolipaikkoja on vain kaksi ja ne edellyttävät istumista pyörätuolissa. Muita liikuntarajoitteisia ei ole huomioitu, eikä apuvälineille ole osoitettu sijoituspaikkaa.
  Esimerkiksi rollaattorin käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä tavalliseen penkkiin, koska portaaton reitti on vain riville 2.
 • Bussiterminaaliin rakennettavat tuulikaapit tulee testata ennen rakennuslupaa lastenvaunuja, rollaattoria, pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttävillä.

Rakennuslautakuntaa hoputetaan myöntämään lupa, koska laajennus pitäisi rakentaa samaan aikaan Matinkylän metrokeskuksen kanssa. Suunnitelmien ongelmallisin kohta on parkkihalli, sillä sen korkeutta ei käytännössä voi muuttaa jälkikäteen.

10 Muutoslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-344

Glimsin Pikkutupaan rakennetaan vessa

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 2.4.2014
Dno 03359/13/4113, Espoon rakennuslautakunnan päätös 2.5.2013 § 73, lupatunnus 2008-629.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin sen on katsottava koskevan poikkeamista asemakaavasta. Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Kategoria(t): Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.